Natte Beweegbare Infra en Machineveiligheid

Geen land ter wereld heeft zoveel beweegbare bruggen per vierkante kilometer als Nederland en elk ontwerp is uniek. Movares is toonaangevend specialist op het gebied van ontwerp en renovatie van beweegbare bruggen en andere bewegende civiele kunstwerken als sluizen, stuwen en gemalen. Of het nu gaat om nieuwbouw, renovatie of vervanging: samen met opdrachtgevers in binnen- en buitenland zoeken onze specialisten voor elke situatie de best passende oplossing.

Op het gebied van machineveiligheid lopen wij voorop in de toepassing bij nieuwbouw en renovatie. Naast de expertise op het gebied van aandrijvingen en besturing heeft Movares veel ervaring met het (gedetailleerd) herberekenen van bruggen evenals met het ontwerpen van nieuwe bruggen. Bruggen van staal, beton of vezelverstrekte kunststof (composiet) zijn materialen die wij in verschillende ontwerpen hebben toegepast. Zowel per materiaalsoort als in combinaties daarvan. Movares ontwierp de eerste staal-composietbrug ter wereld en werkte mee aan de eerste beweegbare brug met een composiet dek voor de hoogste belastingklasse (Mandelabrug).

Beweegbare bruggen

In Nederland behoren wij tot de meest ervaren ontwerpers van beweegbare bruggen. Wat betreft beweegbare spoorbruggen zijn wij toonaangevend. Onze ervaring en expertise op het gebied van aandrijvingen, brugbesturing en hydrauliek leveren de basis die nodig is voor elk project. Hierbij werken wij samen met andere disciplines binnen Movares als civiele techniek, waterbouw, vormgeving, conditionering en dynamica. Steeds meer beweegbare bruggen worden op afstand bediend of de functionaliteit wordt aangepast. Bij renovatie is het belangrijk te weten of de onderdelen nog voldoen aan de huidige stand der techniek. Onze experts berekenen met her- en vermoeiingsberekeningen de verwachte levensduur en onderzoeken welke aanpassingen moeten worden uitgevoerd zodat het kunstwerk weer tientallen jaren mee kan.

Sluizen en stuwen

Onze ervaring met beweegbare bruggen is ook van toepassing op beweegbare onderdelen van sluizen en stuwen. Door hier te combineren met de civieltechnische, waterbouwkundige en nautische kennis van sluizen en stuwen kunnen wij het totale palet aanbieden dat nodig is om een ontwerp te maken of advies te geven voor een sluis- of een stuwcomplex. Inmiddels hebben wij op sluizengebied laten zien dat wij zowel voor opdrachtgevers als aannemers een belangrijke rol kunnen spelen in het totale ontwerpproces vanaf planvorming en ontwerp tot en met realisatie en onderhoud. Alle benodigde disciplines hebben wij in huis. Dergelijke complexen benaderen wij vanuit de beheerder en de gebruiker.

Machineveiligheid

Machineveiligheid is een belangrijk thema bij het ontwerp en beheer van beweegbare infrastructuur, omdat de bijbehorende wetgeving minimale eisen stelt aan het veilig functioneren van beweegbare objecten. Movares kan bogen op meer dan 20 jaar ervaring op dit gebied en is vanaf het begin betrokken bij het tot stand komen van de normgeving. Wij durven ons daarom toonaangevend te noemen bij het toepassen van machineveiligheidseisen bij beweegbare civiele objecten. Wij adviseren bij zowel de specifieke invulling van de eisen en het definiëren van geschikte oplossingen als bij het op abstract niveau vastleggen van de verantwoordelijkheden. Bijzonder bedreven zijn wij in het adviseren bij bestaande objecten, omdat het onvoorwaardelijk toepassen van normen hier zonder meer leidt tot hoge vervangingskosten. Wij zien met onze ervaring of het mogelijk is om onderdelen te kunnen behouden en tegelijkertijd aan de wettelijke eisen te voldoen.

Advies

Al decennia lang adviseert Movares gedurende de gehele levenscyclus van stalen en betonnen bruggen en viaducten voor zowel rail- als wegverkeer. Dit advies varieert van het ontwerpen van constructies, via het uitvoeren van levensduurbeschouwingen tot het meewerken aan de renovatie ervan om de levensduur te verlengen, inclusief Machineveiligheid. Dit doen we voor verschillende opdrachtgevers zoals aannemers, lokale overheden, ProRail en Rijkswaterstaat. Wij zijn tevens gespecialiseerd in het ondersteunen en adviseren van aannemers in tenders en prekwalificaties.