Klimaatadaptatie

Klimaatadaptatie: alleen samen werkt het!

Ons klimaat verandert en dat raakt iedereen. Om de gevolgen van klimaatverandering aan te pakken is intensieve samenwerking nodig. Binnen ieders eigen organisatie, maar ook met overheden, met burgers, bedrijven en instituten. Iedereen zal de bakens moeten verzetten om onze fysieke leefomgeving robuust aan te passen aan het veranderd klimaat. Alleen door samenwerking en een integrale aanpak kunnen we onze waardevolle assets beschermen en de overlast door toegenomen extremen beperken.

Klimaat en openbare ruimte

Movares is uw adviserend partner in klimaatadaptatie in de open ruimte. In nauw overleg met onze klanten ontwikkelen we een heldere visie ten aanzien van de gevolgen van klimaatveranderingen. We helpen de openbare ruimte aan te passen met mitigerende maatregelen die we integraal afwegen. Daarbij kunnen wij u begeleiden van stresstest, via de kansen- en risicodialogen en uitvoeringsagenda, tot en met het bestek van de maatregelen. We betrekken de relevante partijen erbij om samen tot de optimale oplossing te komen. We blijven daarbij innoveren om samen met u de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren.