Ons project

Klimaatadaptatie middels Smart Mobility in Goes

Een van de knelpunten bij het klimaatbestendig inrichten van binnenstedelijke gebieden is een gebrek aan ruimte. De binnenstad wordt intensief gebruikt en dus is ruimte voor extra groen (ter voorkoming van hittestress, droogte en wateroverlast) niet zomaar te creëren. Slimme oplossingen in de ruimte zijn dus gewenst. Dit vraagt om de integratie van verschillende werkvelden in één strategie. Voor de provincie Zeeland, met als casus de gemeente Goes, is verkend hoe slimme mobiliteit (Smart Mobility) ruimte voor klimaatbestendige maatregelen vrij kan maken.

Zorgt Smart Mobility voor extra ruimte?

De provincie Zeeland is geïnteresseerd of Smart Mobility kan worden ingezet om klimaatadaptatie te versnellen. Hoe kan slimme mobiliteit ruimte creëren in de stad? En hoe kan deze ruimte zo effectief mogelijk worden ingevuld met maatregelen die bijdragen aan het verminderen van hittestress, wateroverlast en/of droogte?

Kansrijke locaties op basis van data

In een GIS-viewer is openbare data over klimaatrisico’s gecombineerd met mobiliteitsdata in Goes. Dit maakte ruimtelijke analyses mogelijk: waar zijn de grootste klimaatrisico’s? En waar liggen kansen om slimme mobiliteitsmaatregelen toe te passen? Vervolgens zijn er kansrijke locaties geselecteerd. Hier is geanalyseerd welk type klimaatbestendige maatregelen benodigd zijn om het klimaatrisico te beperken, maar is ook ingeschat hoeveel ruimte deze maatregelen vragen. Tot slot is per locatie onderzocht welke slimme mobiliteitstoepassing het mogelijk maakt om deze ruimte voor klimaatadaptatie beschikbaar te maken.

Van parkeerterrein naar waterbuffer

Versteende plekken zoals parkeerterreinen leveren vaak klimaatrisico’s op. Met inzet van Smart Mobility kun je hier vaak ruimte besparen. Meer fiets, minder auto, deelauto’s, MaaS, uitgekiende parkeerroutes: bij al deze zaken komt ruimte vrij. En dat is het moment om de ‘klimaatbril’ op te zetten en het terrein te verrijken met bijvoorbeeld infiltratiestroken, wadi’s, groene speelplekken en miniparkjes. Die zijn zo aangelegd dat het overtollige water bij hevige regenval daarnaartoe stroomt. En je kunt ook bijvoorbeeld een parkeerterrein in zijn geheel verdiept aanleggen en het bij stortbuien als opvangbassin gebruiken. Met dynamische bewegwijzering in de stad kan duidelijk gemaakt worden dat tijdens hevige neerslag het verdiepte parkeerterrein niet beschikbaar is voor parkeren. Dat geeft niet; bij slecht weer bezoeken mensen minder vaak de binnenstad, dus er blijven genoeg parkeerplekken over op andere locaties.

Veerkrachtig ontwerpen

We hebben met dit project concrete mogelijkheden en maatregelen in beeld gebracht die je niet alleen in Goes maar in principe overal kunt toepassen. Intensiever samenwerken tussen vakdisciplines met een scherpere integrale blik, geheel in lijn met de Omgevingswet, levert meerwaarde voor de opdrachtgever. En het is een mooie uitwerking van ons Movares-kernprincipe: veerkrachtig ontwerpen.

Duurzaamheid

Movares staat voor duurzame oplossingen die de wereld van vandaag en morgen vormgeven. Wij geloven dat het creëren van bestuurlijk draagvlak en handelingsperspectief hierin essentieel...
Lees verder