Ons project

Heerhugowaard klimaatadaptief

In Heerhugowaard wordt de huidige spoorovergang aangepast tot een ongelijkvloerse kruising. Deze grote aanpassing is het startpunt van andere aanpassingen in de omgeving van het station. Beide zijden van het station worden herontwikkeld met nieuwe woningen en groene corridors tot een prettige toegang tot de gemeente. Vanuit dit gebied wordt een langzaam-verkeerverbinding gemaakt naar het stadshart, dat ook wordt verbeterd.

Het Hoogheemraadschap grijpt deze aanpassing aan om het watersysteem in de hele polder robuuster te maken, zodat ook bij toekomstige piekbuien in zowel de polder als de stad de schade beperkt blijft. Op deze manier wordt Heerhugowaard klimaatadaptief op polderniveau en bij het station.

Toolbox met maatregelen

De gemeente Heerhugowaard en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier hebben Movares gevraagd om oplossingen te ontwikkelen voor het watersysteem van de polder (inclusief de woonkern) en deze te beoordelen op schade door wateroverlast, hittestress, droogte en de ecologische en recreatieve mogelijkheden te onderzoeken. Beide overheden hebben zo de handen ineen geslagen om niet ieder voor zich oplossingen te bedenken, maar samen de analyse uit te vragen en naderhand de uitvoering van maatregelen te verdelen.

In een aanvullende stap is Movares gevraagd om het stedenbouwkundig plan van de gemeente aan te scherpen met klimaatadaptieve maatregelen. Daarbij was de vraag om een toolbox op te stellen met voor Heerhugowaard geschikte maatregelen.

Stedenbouwkundig plan

We hebben verschillende oplossingen voor het poldersysteem doorgerekend met het model 3Di en een schademodule. De resultaten zijn besproken in workshops samen met beide overheden. De beste oplossing bleek het plaatsen van een nieuw gemaal ten noorden van het station, dat aanvullend zal werken op het al bestaande gemaal. Hierdoor wordt de polder meer klimaat-robuust doordat pieken in neerslag beter kunnen worden opgevangen. Daarnaast ontstaat meer ruimte in het stationsgebied om klimaatmaatregelen te nemen.

In de vervolgvraag van de gemeente hebben wij het stedenbouwkundig plan geanalyseerd op klimaatmaatregelen uit de opgestelde toolbox. Deze zijn in een workshop ingepast in het stedenbouwkundig plan, waarbij direct de invloed op het beperken van wateroverlast in beeld werd gebracht.

Samenwerking

We werken graag samen met andere partijen. In dit geval hebben we samengewerkt met Hydrologic. Zij hebben voor ons de berekeningen met 3Di uitgewerkt en de resultaten voor de rapportage en workshop aangeleverd.

Vervolgvraag

In het verlengde van bovenstaande projecten heeft de gemeente Movares gevraagd om een rioleringsplan van het stationsgebied te maken. In dit gebied komen fors meer woningen, waardoor het rioleringsstelsel mogelijk moet worden aangepast. Dit plan zal worden gecombineerd met klimaatadaptieve maatregelen zoals extra berging van regen op particuliere percelen en extra groene zones langs de wegen. Hierdoor wordt meer duidelijk op welke wijze de gemeente de particuliere ontwikkelingen kan sturen zodat ook in de toekomst overlast beperkt blijft.

LocatieHeerhugowaard
Periode2020 - 2020
KlantGemeente Heerhugowaard

Klimaatadaptatie

Klimaatadaptatie: alleen samen werkt het! Ons klimaat verandert en dat raakt iedereen. Om de gevolgen van klimaatverandering aan te pakken is intensieve samenwerking nodig. Binnen...
Lees verder