Ons project

Reconstructie stationsgebied Heerhugowaard

De Zuidtangent is een belangrijke ontsluitingsweg voor het stationsgebied van Heerhugowaard en het centrum. Deze weg kruist het spoor nu nog via een gelijkvloerse kruising. Om de doorstroom te verbeteren wordt de Zuidtangent grootschalig aangepast en komt er een onderdoorgang onder het spoor en een nieuwe rail-inzetplaats waar materieel geplaatst kan worden. De gemeente wil het stationsgebied klimaatrobuust inrichten.

Varianten spooronderdoorgang

Samen met de gemeente, het Hoogheemraadschap en ProRail hebben we in de vroege planfase verschillende varianten onderzocht van de spooronderdoorgang. Vooral het instandhouden van de waterafvoer van de polder bleek een uitdaging. Twee hoofdwatergangen van de polder liggen aan weerszijden van het spoor en worden doorsneden. Samen met het Hoogheemraadschap hebben we de hele polder beschouwd en is een extra boezemgemaal voorgesteld om de polder beter bestand te maken tegen het veranderende klimaat én om ruimte te creëren in het stationsgebied.

Na aanpassing van het watersysteem kan het stationsgebied worden heringericht. Wij hebben het voorlopige ontwerp uitgewerkt van de wegen, het civiele kunstwerk en de conditionering. Vervolgens hebben we een overdrachtsdossier gemaakt voor ProRail en de contracten voor de aanbesteding door de gemeente en aanbesteding via de Tunnelalliantie door ProRail. Ook begeleiden we de aanbestedingen.

Groen en klimaatrobuust

Medio 2020 is het Masterplan voor het stationsgebied door de Raad vastgesteld. Het gebied wordt groen en klimaatrobuust ontworpen, met veel aandacht voor fietsers en voetgangers. Met het Hoogheemraadschap is nagedacht over de klimaatmaatregelen in de polder en de impact daarvan op de stad. Het wegontwerp is uitgevoerd met riolering en afwatering naar wadi’s. Het civiel ontwerp van de onderdoorgang is klimaatrobuust ontworpen door rekening te houden met de extreme regenval die kan worden verwacht bij klimaatverandering. In het groenontwerp is rekening gehouden met verkoeling door bomen en beplanting.

Samenwerking

In dit project staat de samenwerking tussen overheidspartijen centraal. Er is nauwe samenwerking tussen gemeente Dijk en waard, Provincie Noord-Holland, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en met NS, ProRail, de Veiligheidsregio en Kuiper Compagnons, advies- en ontwerpbureau voor de fysieke leefomgeving. Wij zijn al vanaf initiatieffase betrokken: we hebben geadviseerd in alle fasen van het proces. In de uitvoering leveren we bouwmanagement en toetsing voor het gemeentelijk contract.

Bijzonderheden

De contracten zijn middels EMVI MKI-berekening op de markt gezet.

LocatieHeerhugowaard
Periode2021 - Heden
KlantGemeente Dijk en Waard, ProRail

Duurzaam GWW

Perspectief op duurzaam resultaat Om projecten met een duurzaam resultaat te bereiken is een aanpak nodig die duurzame ambities scherpstelt en vervolgens integreert in alle projectfases….

Lees verder

Geluid en trillingen

De ruimte in Nederland is beperkt en omwonenden ondervinden daardoor al gauw hinder van een weg, spoorlijn of bouwproject. Movares heeft een team van ervaren...
Lees verder

Duurzaamheid

Movares staat voor duurzame oplossingen die de wereld van vandaag en morgen vormgeven. Wij geloven dat het creëren van bestuurlijk draagvlak en handelingsperspectief hierin essentieel...
Lees verder

Gerelateerd nieuws & publicaties