Energietransitie

Naar een betrouwbaar, duurzaam energiesysteem

In 2050 moet de energievoorziening van ons land duurzaam zijn. Een belangrijke mijlpaal met het oog op de klimaatverandering. Deze transitie vergt naast technische kennis ook veel procesmatige kennis. Als Movares pakken we de rol die bij ons past: we ontwikkelen toekomstbestendige energie-infra en zorgen voor inpassing ervan in de leefomgeving.

Samenwerking als voedingsbodem

De energiesector is divers en kent een groot aantal stakeholders. Samenwerking wordt belangrijker dan ooit. Een mooi voorbeeld van deze samenwerking vinden we in het project landstation Borssele. Met zo’n 12 voetbalvelden het grootste landstation van Nederland. Op dit landstation komt de zeekabel van een nieuw off-shore windpark binnen en vindt de omzetting van 220 kV spanning naar 380 kV plaats. Inmiddels zijn we aan het werk aan de landstations Hollandse Kust Zuid en Noord. Samen met TenneT zorgen we voor doorgifte aan het landelijke transportnet. Voorop staat dat we innovatieve en bestaande oplossingen toetsen op haalbaarheid. Sluit het aan bij de eisen die de samenleving stelt? Naast de techniek van de energie-infrastructuur en het toekomstbestendig net, richten we ons ook op inpassingsvraagstukken en omgevingsmanagement, aangevuld met procesmanagement. Een ideale voedingsbodem voor de energietransitie!

Herman Sibbel
Als we kennis en ervaring delen en er echt samen voor durven gaan, ben ik ervan overtuigd dat er op grote schaal verandering komt. Daar doen we het voor!
Herman Sibbel Programmamanager Energietransitie