Ons project

Aardgasvrije Maastrichtse wijk Nazareth

De gemeente Maastricht streeft ernaar in 2050 klimaatneutraal te zijn. Het aardgasvrij maken van wijken speelt daar nu al een belangrijke rol in, zoals in de wijk Nazareth. Zo worden in deze wijk de komende jaren de riolering vernieuwd en de ondergrond opnieuw ingericht. Daarnaast heeft de wooncorporatie renovatie- en sloop/nieuwbouwplannen voor ruim 500 woningen. Hoe kan de gemeente met de inrichting van de ondergrond optimaal inspelen op de voorziene warmtetransitie?

Mogelijke warmteconcepten

De gemeente Maastricht staat voor een grote opgave en heeft Movares om advies gevraagd. Welke warmteconcepten lijken waarschijnlijk in een aardgasvrij Nazareth? Welke woningaanpassingen zijn er per concept vereist en welke energievraag is er na deze aanpassingen te verwachten? Wat zijn de investeringen en jaarlijkse kosten? Welke meerkosten moeten er worden opgebracht, uitgaande van gelijkblijvende energiekosten voor de bewoners? Wat is het zonpotentieel van de wijk? En tot slot: met welke warmtevarianten moet de gemeente rekening houden bij de herinrichting van de openbare ruimte?

Vijf varianten

Movares heeft een kostenraming opgesteld van de verschillende warmteconcepten, waaronder een regionaal warmtenet, stadsverwarming op basis van aquathermie uit de Maas en twee varianten met warmtepompen in woningen. Ook hebben we het zonpotentieel in de wijk onderzocht. Vervolgens hebben we voor een vijftal typen woningen bepaald welk isolatieniveau vereist is en wat het energiegebruik is op woning- en wijkniveau. Ook hiervan hebben we een kostenvergelijking gemaakt.

Werkzaamheden combineren

Een belangrijke vraag was: in hoeverre is het haalbaar om ‘slapende’ warmteleidingen alvast in de ondergrond te plaatsen tijdens de vervanging van het riool en de herinrichting van de straten? Door de werkzaamheden te combineren kan dit behoorlijke kostenvoordelen opleveren: tot 45%, afhankelijk van de kostenverdeling voor uitvoering en herbestrating. Wel zal een mogelijke investeerder in een warmtenet garanties nodig hebben van de wooncorporatie en de gemeente over de toekomstige afname van warmte.

Advies Movares

Hoe sneller begonnen wordt met het meenemen van de openbare ondergrond, des te sneller zal de uitvoering van de warmtetransitie kunnen verlopen. Daarmee wordt de warmtetransitie op korte termijn niet eenvoudiger, maar uiteindelijk wel beter uitvoerbaar.

Jaren ’50 hoogbouw woningen in de wijk Nazareth
Ruimteverwarming met warmtepomp en omgevingswarmte uit lucht (links) of bodem (rechts)
Lange termijn optie: aquathermie met Maaswater?
LocatieMaastricht
Periode2019 - 2019
KlantGemeente Maastricht

Energie

Lees verder

Kabels en leidingen

Voor elk project dat een verandering van de openbare ruimte teweegbrengt, zal de omgeving geconditioneerd moeten worden. Ondergrondse kabel- en leidingnetwerken kunnen hierbij veel problemen veroorzaken.

Lees verder

Energietransitie

Naar een betrouwbaar, duurzaam energiesysteem In 2050 moet de energievoorziening van ons land duurzaam zijn. Een belangrijke mijlpaal met het oog op de klimaatverandering. Deze...
Lees verder