Ons project

Detailengineering landstation Hollandse Kust Zuid

De Nederlandse overheid wil het aandeel windenergie vergroten. In de Noordzee worden hiervoor in drie zones nieuwe windparken ontwikkeld die gekoppeld worden aan het nationale hoogspanningsnetwerk. TenneT Offshore NL (ONL) is verantwoordelijk voor de verbinding vanaf het landstation tot en met het offshore onderstation. TenneT heeft Movares opdracht gegeven voor de detailengineering van het Landstation Hollandse Kust Zuid.

Figuur 1: Schematische weergave offshore netwerk. Bron: TenneT Basic Design Landstation Hollandse Kust Zuid

Het offshore netwerk bestaat uit drie delen, te weten:

  • Offshore onderstation (platform);
  • Kabelverbinding (zee- en landkabel);
  • Onshore onderstation (landstation).

Functional Design, Detailed Design for Tender and for Construction

Movares verzorgt voor TenneT de detailengineering van het Landstation Hollandse Kust Zuid. Dit omvat het opstellen van een Functional Design, een Detailed Design for Tender en een Detailed Design for Construction. In totaal gaat dit om de gebouwen en funderingen van het station inclusief de gebouwinstallaties, de primaire installaties met de stalen ondersteuningen, de secundaire en tertiaire installaties, telecom, de EMC- en bliksembeveiligingsvoorzieningen, de aarding en de hoogspanningskabels. Daarnaast bestaat de opdracht uit ondersteuning van TenneT bij de tenders van de uitvoeringscontracten en tijdens de bouw van het landstation. Ten slotte moet een compleet as-built dossier worden opgeleverd.

3D-BIM

Movares heeft in de engineering fases (FD, DDT en DDC) een steeds verder uitgewerkt ontwerp gemaakt van het landstation. Daarbij is het gehele station in 3D-BIM ontworpen. Allereerst met behulp van Primtech (FD) en aansluitend in Revit (DDT en DDC). Het secundaire ontwerp (en tertiair en telecom) wordt met behulp van EPLAN engineering gedaan.

EPLAN is een platform dat alle beveiligings- en beheersingssystemen naadloos integreert en het toepassen van de door TenneT gehanteerde item designation codes (RDS-PP) ondersteunt. Het wordt voor de eerste keer voor TenneT NL ingezet als engineering tool voor het secundaire ontwerp. Samen met de inzet van Primtech en Revit (3D-BIM) wordt daarmee op een vernieuwende wijze het hoogspanningstation ontworpen, waarbij integraliteit van de ontwerpen, clashdetectie en automatisering van processen voorop staat.

Duurzaamheid hoog in het vaandel

Duurzaam opwekken van energie

Ontwikkeling van windenergie geeft mede invulling aan het op duurzame wijze opwekken van energie en levert een belangrijke bijdrage aan het klimaatakkoord. In de engineering van het landstation maken we gebruik van 3D-tools om tot een effici├źnt en integraal ontwerp te komen dat voldoet aan de eisen, waaronder die van duurzaamheid.

LocatieRotterdam
Periode2018 - 2020
KlantTenneT

Bouw en vastgoed

Lees verder

Building Information Modelling

Op ieder moment toegang tot adequate informatie,een betere traceerbaarheid van besluitvormingsprocessen en reductie van faalkosten.

Lees verder

Energie

Lees verder

Energietransitie

In 2050 moet de energievoorziening van ons land duurzaam zijn. Een belangrijke mijlpaal met het oog op de klimaatverandering. Deze omslag naar duurzame energie raakt...
Lees verder