• Architectuur
  Architectuur - StudioSK heeft een voorsprong in ervaring met design & construct. Onze ontwerp-methodiek en referentieontwerpen zorgen ervoor dat de ruimtelijke kwaliteit geborgd wordt.
 • Bouw Informatie Management
  Op ieder moment toegang tot adequate informatie,een betere traceerbaarheid van besluitvormingsprocessen en reductie van faalkosten.
 • Computational Design
  Inzet van softwaretools biedt engineers van Movares de mogelijkheid materiaal in constructies zo efficiënt mogelijk in te zetten; alleen materiaal waar nodig, zeer duurzaam.
 • Constructief Ontwerpen & Bouwkunde
  Multidisciplinair werken, veel creatieve inbreng en het gebruik van innovatieve materialen en technieken. Dat zijn belangrijke ingrediënten voor een goed, kwalitatief constructief ontwerp.
 • Dynamica en modellering
  Movares heeft een brede expertise op het gebied van trillingsmetingen, het beoordelen van trillingshinder en -schade door (rail)verkeer en bouwwerkzaamheden.
 • GIS
  Kaarten, data en mensen verbinden om snelle en slimmere beslissingen te kunnen nemen. Dat kan met GIS, het Geografisch Informatie Systeem. Movares heeft veel verschillende...
 • Gebouwinstallaties en gebouw gerelateerde diensten
  Installaties voor gebouwen op het gebied van brandveiligheid, voedingsinstallaties, sanitair, communicatie en beveiliging.
 • Noordzuidlijn - testen - Movares
  Ondergronds bouwen
  Door kennis, expertise en innovatief vermogen te bundelen, heeft Movares de expertise in huis om complexe maatschappelijke vragen op het gebied van ondergronds bouwen te kunnen beantwoorden.
 • Stedenbouw en landschap
  Van creatieve en strategische visies tot en met de uitvoering en het beheer van complexe projecten met betrekking tot stedenbouw; Movares werkt op alle schaalniveaus.
 • Tunnels en tunnelveiligheid
  Movares biedt u een adequate en veilige oplossing voor mobiliteitsvraagstukken, met name op het gebied van tunnels. Met focus op een integrale aanpak en een optimale functionaliteit en tunnelveiligheid.
 • Vergunningen
  De discipline Vergunningen van Movares adviseert rondom en verzorgt alle publiekrechtelijke toestemmingen die u nodig heeft om uw project te kunnen realiseren.
 • Visuals
  De afdeling Visuals van Movares ondersteunt u met maatwerkoplossingen bij onderzoek, toetsing of het creëren van draagvlak door middel van visualisatie en simulatie.

Word jij onze nieuwe collega?