Zien is geloven. Dat geldt ook voor stedelijke en infrastructurele projecten. Nieuwe technieken bieden een virtuele kijk op de wereld. Wij helpen om complexe vraagstukken inzichtelijk te maken en geven onze opdrachtgevers de tools om weloverwogen keuzes te maken. Zo kunnen zij met eigen ogen de impact van een bepaalde ontwerpoplossing op voorhand zien en beoordelen. Movares Visuals richt zich op drie gebieden: beleving, simulatie en data Intelligence.

Beleving

Movares ontwikkelt digitale ervaringen. Al meer dan 25 jaar maken we aansprekende animaties en visualisaties van bouw-, infra-, en railprojecten.

Steeds vaker maken we ook interactieve ervaringen waarbij technieken als Augmented Reality en Virtual Reality worden ingezet. Hiermee kunnen opdrachtgevers, stakeholders en omwonenden vooraf op een zo realistisch mogelijke manier beleven hoe het project er uit zal zien als het voltooid is.

Data Intelligence

Met Data Intelligence richt Movares zich op de analyse, uitwisseling en automatisering van data in bouw-, infra-, mobiliteits en omgevingsprojecten. Wij automatiseren processen die tot voor kort handmatig afgehandeld moesten worden. Zo ontwikkelen wij automatische ontwerptools en genereren wij automatisch 3D-modellen op basis van uiteenlopende databronnen. Waar mogelijk wordt machine-learning ingezet en worden data inzichtelijk gemaakt voor onze opdrachtgevers. Hierdoor ontstaan nieuwe inzichten, worden processen effectiever en kunnen kosten worden bespaard. Onze teamleden hebben aan de basis gestaan van de BIM-ontwikkeling in Nederland en werken nu aan de volgende stap in data-uitwisseling en assetmanagement.

Simulatie

Movares ontwikkelt geavanceerde interactieve simulaties. Hiermee kunnen trainingen worden gegeven voor trein- en trammachinisten, brug-, tunnel- en sluisbedienaars. Ook voor de ontwerpfase hebben wij effectieve tools voor onderzoek om op basis van concrete data ontwerpkeuzes te maken. Zo leveren wij camera- en lichtsimulatoren en passen wij Crowd Simulatie en Virtueel Testen toe om faalkosten te minimaliseren en een optimale integrale veiligheid te realiseren. Onze simulaties kenmerken zich door een realistische 3D-weergave, goede uitbreidbaarheid en toekomstbestendigheid.

Word jij onze nieuwe collega?