Ons project

3D-scans en 3D-modellering Project Tunnelrenovaties Zuid-Holland (PTZ)

Rijkswaterstaat staat de komende decennia voor een forse vervangingsopgave. Binnen het VenR-programma wordt een groot aantal kunstwerken gerenoveerd omdat het einde van de technische levensduur in zicht komt. Voor vier intensief gebruikte rijkstunnels gaan we 3D-scans uitvoeren en voor vijf een 3D-model opbouwen. Het zijn complexe kunstwerken waarvoor grote hoeveelheden aan data worden ingewonnen. We voeren de werkzaamheden samen met GeoNext en Grondradar BV op een innovatieve wijze uit. Dankzij BIM360 is alle informatie transparant en toegankelijk.

Innovatief

Na goede ervaringen met de digitale tweeling voor de Heinenoordtunnel in de A29 maakt Rijkswaterstaat nu ook een digitale tweeling van vijf andere tunnels: de Drechttunnel, de Noordtunnel, de 1e en 2e Beneluxtunnel, de Sijtwendetunnel en de Tweede Heinenoordtunnel. Een digital twin is een virtuele replica waar je doorheen kunt wandelen om alle details onder de loep te nemen. Hiervoor scannen we de tunnelbuizen en alle dienstgebouwen handmatig, zodat ook het tunneldak en de kleinste details van het object worden meegenomen. We passen diverse scantechnieken toe: statisch scannen, drone scannen, scannen met een vliegtuig, grondradarmetingen en het inmeten van de tunnelobjecten. Met deze 3D-scans en visuele ondersteuningen van foto en filmmateriaal bouwen we de 3D-modellen.

Digitale tweeling

De situatie buiten de tunnel, de dienstwegen, op- en afritten en terreinen, worden vastgelegd met een vliegtuig voorzien van LIDAR-technologie (LIDAR is een combinatie van de woorden LIght en RaDAR). Deze apparatuur kan ook door bomen en struiken heen scannen. De nieuwe 3D-modellen voor de vijf tunnels worden nog geavanceerder dan die van de Heinenoordtunnel doordat de vijf tunnels tot op de vierkante centimeter nauwkeurig in 3D worden gescand. De nieuwe digitale tweelingen zijn daardoor veel gedetailleerder. 

First time right

Met een beproefd proces winnen we alle data in één keer goed in met alleen noodzakelijke hinder en zonder ongeplande uitloop. Er gaat in ons proces speciale aandacht uit naar de SATO-lijsten (Specifieke Aspecten Tunnel Ontwerp). Ieder object in de tunnel, zoals een installatiekast, sensor of afsluiter, staat op deze SATO-lijsten; Rijkswaterstaat heeft gevraagd die objecten exact te modelleren in het 3D-model en te koppelen aan het juiste SATO-nummer. Daarom wordt bij maken van de 3D-scans de SATO-koppeling al gemaakt door ín de scans de identificatienummers van de objecten als tag-informatie op te slaan, inclusief foto’s.

Slimme software

We combineren een integrale werkwijze die vanaf het moment van inscannen al rekening houdt met het opbouwen van het model en we gebruiken slimme software die het controleren van de geometrie tijdens de opbouw van het 3D-model voortdurend toetst aan de 3D-scans. Zo ontstaat voor Rijkswaterstaat een accuraat 3D-model dat de werkelijkheid zo exact mogelijk weergeeft.

Webshare-viewer

Actueel inzicht en eenvoudige toegang tot informatie en producten zijn belangrijke onderdelen van onze samenwerking. Rijkswaterstaat krijgt toegang tot de Common Data Environment (CDE, de BIM-360-omgeving). Alle data zijn toegankelijk in één app via een Orbit webshare-viewer. Hierdoor houden zowel het projectteam als Rijkswaterstaat controle over het eindproduct en kan er tijdig bijgestuurd worden.

Samenwerking

Het team bestaat uit een samenwerking tussen Movares, GeoNext en Grondradar. Wij hebben met dit team de juiste balans tussen management, techniek, omgeving en inpassing. Het 3D-scannen wordt door GeoNext uitgevoerd, de grondradarmetingen door Grondradar en het projectmanagement en 3D-modelleren door Movares.

VenR-programma

Project Tunnelrenovaties Zuid-Holland (PTZ) is onderdeel van tranche 4 van het programma Vervanging en Renovatie (VenR) van Rijkswaterstaat. Dit project omvat de renovatie, vervanging en aanleg van 13 bruggen, 8 tunnels en 13 wegen. Ook worden diverse ict-systemen in bruggen, tunnels en wegen vervangen.

Het renoveren en vervangen van de bestaande infrastructuur duurt zeker tot 2030. De totale vervangingswaarde bedraagt vele miljarden euro’s.

Publicaties

LocatieRotterdam
Periode2021 - 2023
KlantRijkswaterstaat

Infra installaties

Movares biedt onderzoek, advies, ontwerp, bestek, kostenramingen, inspecties en onderhoudsplannen voor Elektrotechnische en Werktuigbouwkundige Installaties en voor ICT-netwerken.

Lees verder

Kunstwerken

Civiele kunstwerken, zoals bijvoorbeeld bruggen, tunnels, viaducten, geluidsschermen, ecoducten, sluizen en gemalen, vormen een belangrijk onderdeel van onze infrastructuur.

Lees verder

Projectmanagement

Movares biedt u deskundig projectmanagement bij complexe vraagstukken en multidisciplinaire projecten.

Lees verder

Visuals

De afdeling Visuals van Movares ondersteunt u met maatwerkoplossingen bij onderzoek, toetsing of het creëren van draagvlak door middel van visualisatie en simulatie.

Lees verder