Als opdrachtnemer wordt u tijdens de ontwerpfase gevraagd meer zekerheid te verschaffen dat de videocamera projectering aan de gestelde eisen voldoet. Steeds vaker wordt door opdrachtgevers aanbevolen een 3D simulatie uit te voeren. Movares heeft de kennis en het gereedschap om u te begeleiden bij het uitvoeren van een camerasimulatie.

In veel verschillende situaties kunt u camera’s inzetten: voor het vrijgeven van spitsstroken, voor de bediening van sluizen en bruggen of voor het bewaken van winkel- en stationsgebieden.

De camera simulatorbiedt een snelle, betrouwbare manier om de beste positie van de camera’s te bepalen. Ook als de werkzaamheden aan de weg of in het plangebied nog in volle gang zijn. Met een 3D-model in de simulator maakt u een cameraplan dat precies is afgestemd op de toekomstige situatie

Zekerheid

Voor de zorgvuldige bediening van spitsstroken, bruggen, sluizen en bij bewaking van terreinenmoet iemand een goed overzicht over de locatie hebben. Camera’s ondersteunen daarbij. De positie van die camera’s is uiteraard belangrijk: de beelden moeten alles afdekken en de operator de zekerheid geven dat hij optimaal overzicht over de locatie heeft. Ook het laatste hoekje moet zichtbaar zijn en er mag geen verkeers-, reclamebord of een verlichtingsmast voor de camera staan.

Zicht op barrières

Vaak is het vinden van de juiste cameraposities een lastige puzzel. Soms gebeurt dat vanaf een tweedimensionale tekening. Maar daarop zijn verticale barrières, zoals reclameborden, niet zichtbaar. Het onderzoek naar de plaatsing van schouwcamera’s op rijkswegen gebeurt vaak ’s nachts op locatie met een hoogwerker. Dat geeft overlast voor weggebruikers omdat weggedeelten afgezet moeten worden. De camera-simulator vergemakkelijkt het maken van een cameraplan en geeft in een vroeg stadium inzicht in de handigste posities voor de camera’s. Zo kunt u snel en efficiënt een cameraplan opstellen en het plan direct toetsen aan de toekomstige situatie.

Eenvoudig experimenteren

De camera-simulator bestaat uit een 3D-model en een simulator. Van de locatie – de sluis, het (winkel)gebied of het weggedeelte – wordt een 3D-model gemaakt. Daarin worden alle zichtbelemmerende objecten zoals borden, palen, bruggen, beplanting, etc. opgenomen; niet alleen de bestaande, maar ook de nieuw te plaatsen objecten. Vervolgens worden in het model verschillende cameraposities ingebracht en toont de simulator wat de camera ‘ziet’. Daarna kan eenvoudig worden geëxperimenteerd met verschillende cameraposities, typen camera’s, dag- en nachtsituatie of verschillende weerstypen. Zo kunnen de optimale cameraposities bepaald worden. Het maken van een effectief cameraplan is zo een stuk eenvoudiger.

Vele voordelen

De camera-simulator biedt diverse voordelen:

  • Snel Een traditionele zichtmeting voor een wegproject met een hoogwerker en een team van minimaal 4 medewerkers kost per camerapositie ongeveer 1 uur. Met de simulator wordt deze in 5 minuten uitgevoerd door 1 medewerker.
  • Nauwkeurig Het bereik van de camera’s is nauwkeurig te voorspellen en in verschillende varianten te toetsen, daardoor kunnen minder camera’s worden ingezet.
  • Betrouwbaar De camera-simulator geeft een betrouwbaar beeld van alle aspecten van de nieuwe situatie.
  • Geen overlast Onderzoek ’s nachts op locatie met overlast voor weggebruikers is niet meer nodig.
  • Tijdens werk in uitvoering De cameraposities kunnen al bepaald worden terwijl de werkzaamheden nog niet afgerond zijn.

Uit de praktijk

Wegen

Voor spoedwegtrajecten op de A27, A12, A1, A6, A2 en A9 is de camerasimulator ingezet om de cameraplannen te maken voor de schouwcamera’s die nodig zijn om de spitsstroken vrij te geven. De input bestond uit een Digitaal Terrein Model van het wegvak, plantekeningen van het bebordingsplan en belijningsplan. Verder een luchtfoto van het gebied voor de algemene beeldvorming. Met behulp van deze gegevens werd een 3D model van het wegvak in de simulator gecreëerd. In de simulator stelden we het cameraplan op. Daarin staat een overzicht van de cameraposities met coördinaten, type camera en het camerabeeld.

 

 

 

 

 

 

 

Bruggen en sluizen

Ook voor het op afstand kunnen besturen van bruggen en sluizen maakten we diverse cameraplannen die operators het inzicht geven in de sluis of brug en de naderende schepen. De camera’s brengen het hele complex in beeld en de operator, die gewend was om op het complex aanwezig te zijn, kan de objecten nu op afstand bedienen met behulp van de camerabeelden.