Ons project

Scenariostudie station Nijmegen Heyendaal

Station Nijmegen Heyendaal is een belangrijk station op de Maaslijn (Nijmegen – Roermond), dat zorgt voor de ontsluiting van de Radboud Universiteit, UMC St. Radboud, Hogeschool Arnhem-Nijmegen en het ROC (Heyendaal Campus). Het station biedt weinig verblijfskwaliteit en schiet tekort in transfercapaciteit. De uitstraling is achtergebleven bij de ontwikkeling van de omringende Campus.

Vraag van de opdrachtgever

Provincie Gelderland en gemeente Nijmegen hebben Movares gevraagd een scenariostudie uit te voeren voor mogelijke toekomstige ontwikkelingen van station Nijmegen Heyendaal en de directe omgeving.

Uitgevoerde werkzaamheden

Movares heeft een scenariostudie uitgevoerd, waarbij 3 in ambitieniveau variërende scenario’s voor de toekomstige ontwikkeling van station Nijmegen Heyendaal zijn uitgewerkt. De scenario’s zijn tot stand gekomen in een interactief proces in de vorm van een gezamenlijke schouw en workshops met zoveel mogelijk betrokken partijen om een integraal en gedragen advies te geven. De volgende stakeholders zijn daarbij gevraagd mee te denken: Gemeente, Provincie, ProRail, Veolia/Arriva, BRENG, NS, de Campuspartners en bewoners.

De scenario’s laten kwalitatief hoogwaardige en toekomstbestendige ontwerpvoorstellen zien. Landscaping van de taluds en het station is daarbij de basis, waarmee, ongeacht programma, meteen een kwaliteitssprong wordt gemaakt. De expliciet gemaakte, groene inbedding geeft het station een karakteristieke signatuur, die aansluit bij de ingegraven ligging en de vergroening van de Campus. Accenten worden gemaakt met overkappingen die een intermediair vormen tussen de verschillende hoogteniveaus van het station.

LocatieNijmegen
Periode2016 - 2016
Klantprovincie Gelderland

Landschap

Samen met stedenbouwkundigen, architecten en ecologen werken we vanuit onze ontwerpstudio aan complexe opgaven op het gebied van ruimte en mobiliteit.

Lees verder

Visuals

De afdeling Visuals van Movares ondersteunt u met maatwerkoplossingen bij onderzoek, toetsing of het creëren van draagvlak door middel van visualisatie en simulatie.

Lees verder