Ons project

Drone-inspectie spoorbruggen Eefde en Tiel

Voor het project Norminspecties Kunstwerken (NIKW) regio Noord-Oost hebben we voor ProRail recent met een drone de spoorbruggen bij Eefde en Tiel geïnspecteerd. Het voordeel is dat een drone beelden kan maken van anders lastig bereikbare plekken. Samen met GeoZICHT werken we de beelden uit tot een 3D-model. Inspecteurs, experts en beheerders krijgen zo digitaal op een objectieve manier inzicht in de status van het object.

Online Informatie

Met een drone worden honderden beelden gemaakt die automatisch worden voorzien van een tijd- en locatieaanduiding. Dit maakt opnames eenvoudig traceerbaar en één-op-één vergelijkbaar met historische of toekomstige opnames. Alle inspectie-informatie kan worden benaderd via een dashboard. Door gegevens online te ontsluiten kunnen meer gebruikers, gelijktijdig én op afstand, informatie over diverse assets raadplegen.

Interactieve beeldbank

Met specialistische software en fotogrammetrische principes werken we de beelden uit tot een gedetailleerd 3D-model/puntenwolk en een interactieve beeldbank van het kunstwerk. Parallel aan de drone-inspectie voeren inspecteurs aanvullende inspecties uit. Door deze gecombineerde aanpak ontstaat een completer beeld van de algehele staat van de constructie.

Beter instandhoudingsadvies

Door de inzet van het 3D-model verhogen wij de kwaliteit van het instandhoudingsadvies doordat:

  • onze adviseurs tijdens het schrijven van het rapport digitaal naast het kunstwerk staan en deze nogmaals schouwen;
  • het advies volledig te herleiden is door in te loggen in de beeldbank en het 3D-model van het kunstwerk te bekijken. Hierdoor kan ProRail de adviezen beter op waarde schatten en beter besluiten nemen over het al dan niet accorderen van de instandhoudingsadviezen;
  • door de 3D-beeldbank een visuele tijdlijn ontstaat van de degeneratie van het object door de tijd. Op basis van actuele informatie kan bij de instandhoudingsadviezen rekening worden gehouden met eventueel versnelde of vertraagde degeneratie van het kunstwerk.

Duurzaam

Het inspecteren met een drone is niet alleen innovatief, maar ook duurzaam. Voor een traditionele inspectie moet het spoor buiten dienst worden gesteld en zouden de inspecteurs met een kraan boven het kanaal moeten werken. Met een drone gaat de inspectie op een snellere en meer milieuvriendelijkere manier.

Publicatie

Spoorpro, 10 januari 2022: Dronebeelden van spoorbruggen Eefde en Tiel leverden 3D-puntenwolk op

Zie ook het artikel in Movares Magazine editie december 2021

Norminspecties Kunstwerken 2021-2024 (NIKW)

In opdracht van ProRail voeren we binnen het raamcontract Norminspecties Kunstwerken 2021-2024 vier jaar lang inspecties uit aan vaste kunstwerken. In 2021 hebben we 121 kunstwerken op 99 locaties geïnspecteerd en gerapporteerd waarvan enkele met een drone.

Het huidige raamcontract voor de norminspecties omvat drie werkpakketten:

  • Toestandsinspectie en opstellen budgetraming – kunstwerk in beton of metselwerk
  • Toestandsinspectie en opstellen budgetraming – kunstwerken met stalen overspanning(en)
  • Risicoanalyse, toestandsinspectie en opstellen budgetraming

Voorafgaand aan de inspectie buiten moeten bij elke toestandsinspectie de risico’s worden vanuit het ontwerp, eerdere inspecties en de vakdeskundige/inspecteur van ProRail. De punten in de risico-inventarisatie worden buiten geïnspecteerd en hier wordt in het inspectieresultaat een expliciete terugkoppeling over gegeven. De inspectieresultaten worden in rapportvorm en in een Excel-overzicht aangeleverd en met de daarbij behorende informatie vastgelegd in een database of inspectietool.

Instandhoudingsadviezen

De informatie uit deze norminspecties wordt gebruikt om door gericht onderhoud de conditie van de kunstwerken en tunnels in stand te houden, onveilige situaties te voorkomen en de lifecyclekosten te minimaliseren. Uit de informatie van deze norminspecties volgen onder meer instandhoudingsadviezen die door de vakspecialisten van de regionale vestigingen van ProRail Asset Management worden beoordeeld.

LocatieOost-Nederland
Periode2021 - 2024
KlantProRail

Kunstwerken

Civiele kunstwerken, zoals bijvoorbeeld bruggen, tunnels, viaducten, geluidsschermen, ecoducten, sluizen en gemalen, vormen een belangrijk onderdeel van onze infrastructuur.

Lees verder

Visuals

De afdeling Visuals van Movares ondersteunt u met maatwerkoplossingen bij onderzoek, toetsing of het creëren van draagvlak door middel van visualisatie en simulatie.

Lees verder

Gerelateerd nieuws & publicaties