Kunstwerken

De verkeersinfrastructuur is de infrastructuur voor het vervoer van mensen en goederen. Onderdeel hiervan is de ‘droge infrastructuur’ met ondermeer wegen, spoorweginfrastructuur, metro, vliegvelden en  havens. De (civiele) kunstwerken, zoals bijvoorbeeld bruggen, tunnels, viaducten, geluidsschermen, ecoducten, sluizen en gemalen, vormen hier een belangrijk onderdeel van. Voor deze kunstwerken geldt dat ze naast veilig en duurzaam een mooi ontwerp moeten hebben. Movares adviseert opdrachtgevers in de gehele levenscyclus van de civiele kunstwerken: van beheer en onderhoud tot vervanging en nieuwbouw.

Advies kunstwerken

Al decennia lang adviseert en ontwerpt Movares gedurende de gehele levenscyclus van kunstwerken. Dit advies varieert van onderhoud & beheer tot vervanging en nieuwbouw. Adviezen gebaseerd op toestandsonderzoeken aan areaal of afzonderlijke kunstwerken voor levensduurbeschouwingen en aangevuld met verificatieberekeningen voor het toetsen van de Constructieve Veiligheid.
Veelal gevolgd door de renovatie om te versterken of om de levensduur te verlengen. Bij vervanging of nieuwbouw , het ontwerpen, de contractsvoorbereiding en uitvoeringsbegeleiding van kunstwerken. Dit doen we voor verschillende opdrachtgevers zoals gemeenten, provincies, Rijkswaterstaat, ProRail en als ontwerper voor aannemers bij D&C contracten. Movares is gespecialiseerd in het ondersteunen en adviseren van aannemers in tenders en prekwalificaties. Dit ontwikkel-, ontwerp- en advieswerk voor de kunstwerken realiseren we door de inzet van betrokken, hoogwaardige constructeurs en adviseurs, waarvan het merendeel een ervarings- en kennisniveau bezit dat zij tot ; ‘registerconstructeur’ zijn gekwalificeerd en een aantal zelfs tot ‘registerontwerper’.

Tunnels

Veel tunnels worden aangelegd voor het transport om een barrière te passeren: een waterweg, autoweg of spoorweg. In veel gevallen voorziet een tunnel dus in een ongelijkvloerse kruising met als voordelen veiligheid en gemak/tijdwinst. Vergeleken met een vaste brug is het voordeel dat er geen hoogtebeperking is voor het kruisende verkeer. Vergeleken met een beweegbare brug is het voordeel gemak/tijdwinst voor beide verkeersstromen. In de slappe Nederlandse bodem is het aanleggen van een tunnel zeer kostbaar maar vormt het veelal een innovatieve en technologische uitdaging. Tunnels worden vaak gebruikt door het weg- of spoorwegverkeer en door metro’s. Er zijn ook kleinere tunnels of onderdoorgangen voor fietsers, voetgangers of speciaal voor dieren. In het brede veld van ondergronds bouwen waarin Movares werkzaam is vallen naast tunnels ondermeer kademuren, ondergrondse parkeergarages, fietsenkelders, en grote ondergrondse stations.

Bruggen

Een brug is een vaste of beweegbare verbinding voor het verkeer, tussen twee punten die gescheiden zijn door een rivier, kanaal, weg, spoorweg of een ander obstakel. Een brug kan ontworpen zijn om een spoorweg, rijbaan, kanaal (kanaalbrug) of waterleiding (aquaduct) te dragen. Bruggen over een waterweg hebben soms een beweegbaar onderdeel; bij een kruising met een weg of spoorweg zal men de brug hoog genoeg aanleggen. Bruggen zijn in de regel van beton en/of staal, vroeger meer in metselwerk en/of gietijzer, tegenwoordig ook wel in moderne composietmaterialen. Van welk materiaal de brug ook gemaakt is, belangrijk is dat de hele constructie veilig is.

TunnelAlliantie

Vermeldenswaard is de betrokkenheid van Movares als adviseur voor diverse projecten van ProRail in de TunnelAlliantie. ProRail streeft met de tunnelalliantie ondermeer een efficiënt organisatieproces na voor het realiseren van onderdoorgangen en het opheffen of aanpassen van overwegen. Naast ingenieursbureaus zijn uiteraard ook aannemers bij deze alliantie betrokken.