Een platgereden kikker. Tussen de rails de resten van wat ooit een hagedis was. Een spoorlijn is een haast onneembare barrière voor kleinere zoogdieren, amfibieën en reptielen. Gelukkig zijn er  oplossingen in de vorm van diverse soorten faunapassages. Hiermee wordt de trek naar de voortplantingswateren en het (her-)koloniseren van nieuwe gebieden mogelijk. Door dit  ‘ontsnipperen’ wordt de barrièrewerking van spoorlijnen opgeheven en worden leefgebieden met elkaar verbonden, waardoor de draagkracht van een gebied voor bijvoorbeeld amfibieën toeneemt.

Voor amfibieën worden vaak kleine faunatunnels onder het spoor aangelegd. Naast de eisen die amfibieën stellen, zijn er ook vanuit technisch oogpunt randvoorwaarden waaraan een faunapassage moet voldoen. Zo moet de passage op voldoende diepte (1,80 m onder bovenkant spoorstaaf) onder het spoor worden aangebracht en een minimale afstand van 0,10 m hebben tot de hoogste waterstand. In natuurgebieden als het Naardermeer belet de hoge grondwaterstand dit soort passages. Daarom heeft Movares een alternatief ontworpen waardoor kleine zoogdieren, amfibieën en reptielen veilig en snel de spoorlijn kunnen passeren. Het gaat hierbij om een innovatieve faunapassage op dwarsliggerniveau.

Met medewerking van spoorbeheerder ProRail heeft de provincie Noord-Holland Movares opdracht gegeven om deze passage als pilot in te bouwen op twee plaatsen in de spoorlijn die het gebied van het Naardermeer doorkruist. Dit project behelst, naast het inbouwen van de passages in het spoor, ook de monitoring van de passage zodat het effectieve gebruik ervan kan worden geëvalueerd.

Dit pilotproject is ontstaan in samenwerking tussen de provincie Noord-Holland, ProRail, Natuurmonumenten en Movares. De dwarsligger faunapassage van Movares werd in 2018 genomineerd voor de NGB Natuurprijs van de provincie Noord-Holland.

Zie ook het artikel op de website van Spoor Pro

Binnen dit project verzorgt onze partner Kampa BV de productieleverantie en de inbouw van deze innovatieve faunapassage.