Ons project

Ecopassage De Schie

Als onderdeel van het Groenblauw Lint moet ecopassage De Schie een ecologische verbinding gaan vormen tussen de Ackerdijkse Plassen en de Vlietlanden.

Vraag van de opdrachtgever

Uit onderzoek zijn twee voorkeurslocaties gekozen waar de ecopassage gerealiseerd zou kunnen worden. Ten eerste dient een defintieve locatiekeuze gemaakt te worden, waarna een aantal varianten met betrekking tot de vorm van de ecopassage nader uitgewerkt moeten worden tot een voorontwerp. Dit ontwerp dient vervolgens als D&C contract in de markt gezet te worden.

Uitgevoerde werkzaamheden

Uitwerken variantenonderzoek ecopassage, opstellen voorontwerp, verzorgen benodigde onderzoeken (geotechniek, milieukundig onderzoek, ecologie, archeologie, kabels en leidingen, Niet gesprongen explosieven, bomeninventarisatie, vogelonderzoek), opstellen programma van eisen, opstellen aanbestedingsleidraad, opstellen D&C contract.

LocatieMidden-Delfland
Periode2012 - 2015
Klantprovincie Zuid-Holland

Natuurinclusief bouwen

De biodiversiteit in de stad en op het platteland gaan al jaren achteruit. Dit kan in toekomst grote gevolgen voor ons hebben doordat wij een...
Lees verder

Milieu en Ecologie

Een zorgvuldige en slimme milieu strategie op basis van milieukundig bodemadvies en NEN5740 bodemonderzoek kan bij het gebruik en de ontwikkeling van onze leefomgeving niet meer ontbreken.

Lees verder