Als onderdeel van het Groenblauw Lint moet ecopassage De Schie een ecologische verbinding gaan vormen tussen de Ackerdijkse Plassen en de Vlietlanden.

Vraag van de opdrachtgever

Uit onderzoek zijn twee voorkeurslocaties gekozen waar de ecopassage gerealiseerd zou kunnen worden. Ten eerste dient een defintieve locatiekeuze gemaakt te worden, waarna een aantal varianten met betrekking tot de vorm van de ecopassage nader uitgewerkt moeten worden tot een voorontwerp. Dit ontwerp dient vervolgens als D&C contract in de markt gezet te worden.

Uitgevoerde werkzaamheden

Uitwerken variantenonderzoek ecopassage, opstellen voorontwerp, verzorgen benodigde onderzoeken (geotechniek, milieukundig onderzoek, ecologie, archeologie, kabels en leidingen, Niet gesprongen explosieven, bomeninventarisatie, vogelonderzoek), opstellen programma van eisen, opstellen aanbestedingsleidraad, opstellen D&C contract.

Kenmerken van dit project

 
LocatieGemeente Midden-Delfland
 
Periode2012 - 2015
KlantProvincie Zuid-Holland