milieu, natuur & klimaat

Natuurinclusief bouwen

Versterk de biodiversiteit met uw bouwproject

Meer informatie?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

De biodiversiteit in de stad en op het platteland gaan al jaren achteruit. Dit kan in toekomst grote gevolgen voor ons hebben doordat wij een complex systeem beschadigen – een systeem dat essentieel is voor bijvoorbeeld onze voedselvoorziening, koolstofopslag en schoon (drink)water. Met elkaar kunnen we hier iets tegen doen. Wij helpen u graag op weg om met uw bouwproject de biodiversiteit te versterken.

Natuur terug in de steden

Allereerst is het van groot belang dat het leefgebied van planten en dieren niet steeds kleiner en meer versnipperd raakt, maar juist in kwaliteit, hoeveelheid en functionaliteit toeneemt. Zeker in een land als Nederland waar de mate van verstedelijking hoog is en we een grote woningbouw- en energieopgave hebben, is het belangrijk om dit probleem integraal aan te pakken. Door projecten natuurinclusief te benaderen wordt naast een goed resultaat voor het project tegelijkertijd een plus voor de natuur gerealiseerd. Bijvoorbeeld door struiken te plaatsen in plaats van een hekwerk, groene daken aan te brengen of faunapassages aan te leggen. Door meer leefgebied met groen, schuilplaatsen, nestplekken en voedselbronnen te creëren en deze met elkaar te verbinden, brengen wij de natuur terug in onze steden. Zo versterken we een door infrastructuur versnipperend landschap en kunnen wij diverse grote opgaven van Nederland realiseren met behoud van onze flora en fauna.

Biodiversiteitsdoelen behalen

Ieder project heeft potentie om een natuurinclusieve invulling te krijgen en om meekoppelkansen te benutten. Wij helpen u graag om uw biodiversiteitsdoelen te behalen. We bieden oplossingen voor allerlei projecten, van het realiseren van kunstwerken, het inrichten van tuinen, straten en pleinen, tot het aanleggen van nieuwe bekabeling.

Dit doen wij door:

  • Wensen en/of verplichtingen in het kader van natuurinclusiviteit en biodiversiteit in kaart te brengen door een interview met de opdrachtgever
  • Natuurwaarde van het projectgebied te analyseren, op basis van bureaustudie of met veldonderzoek
  • Kansen te bepalen voor biodiversiteit. In combinatie met de natuurwaardenanalyse vatten we de natuurkansen samen in een kansenscan.
  • Concrete natuurinclusieve maatregelen te adviseren om de natuurkansen te benutten, in de vorm van een maatregelenpakket op het gewenste detailleringsniveau van de opdrachtgever. Hierbij zoeken we aansluiting bij de kaders van het project.

Interesse?

Heeft u ook een project waar u kansen ziet om de biodiversiteit te versterken? Of wilt u inzicht en inspiratie welke natuurinclusieve maatregelen mogelijk zijn binnen uw project?

Neem vooral contact op met één van de adviseurs ecologie van Movares om de mogelijkheden te bespreken. We denken graag met u mee!