De internationale norm voor kwaliteit- en milieumanagement geniet wereldwijd grote bekendheid. Movares is gecertificeerd voor de ISO-9001, ISO-27001 en ISO-14001-normen. We blijven ons continu ontwikkelen om aan alle eisen te voldoen en volgen de wet- en regelgeving op de voet. Zo dragen we bij aan een toekomstbestendig Nederland en waarborgen we de kwaliteit van onze dienstverlening. Daar plukt u de vruchten van!

CO2-prestatieladder/VCA/Veiligheidsladder

Een bijdrage leveren aan een betere leefwereld vormt de rode draad door onze activiteiten. Dat doen we in onze projecten, maar ook in onze bedrijfsvoering. Zo staan we op trede 4 van de veiligheidsladder en zijn we VCA-gecertificeerd. Naast veiligheid staat duurzaamheid hoog op onze agenda. We zijn opgeklommen naar niveau 5 van de CO2-prestatieladder en zijn sinds 2010 100% CO2-neutraal. Ook zijn we hard op weg naar 0% restafval. Onze footprint bedraagt minder dan 1 ton CO2 per FTE en daar zijn we best een beetje trots op! Om dit te bereiken zetten we actief in op het gebruik van openbaar vervoer en fiets en het stimuleren van elektrisch autogebruik. Daarnaast voeren we een ambitieus CO2-beleid. Alle certificaten, documenten en rapportages op het gebied van kwaliteit, veiligheid en milieu vindt u hier.


Samen staan we sterker

Duurzaam, gezond en veilig werken gaat verder dan ons eigen handelen. Door samen te werken in de keten onderstrepen we het belang van een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Hierbij doen we ook een beroep op u. Neem bijvoorbeeld de Duurzame Leverancier: een keteninitiatief van Strukton, Antea en Movares met als doel duurzaamheid in de keten te vergroten. Of kent u het keteninitiatief ‘veiligheid in de keten’? Vanuit dit initiatief bundelen RHDHV, BAM, SWECO en Movares hun krachten om het veiligheidsbewustzijn te vergroten. Zo staan we samen sterker! Bekijk hier al onze keteninitiatieven.

Doet u met ons mee?

Wilt u met ons het bewustzijn op het gebied van duurzaam, gezond en veilig werken verder vergroten? Zo organiseren we samen met onze partners jaarlijks een Duurzaamheids- en Veiligheidsdag. Doet u met ons mee? Wij nodigen u van harte uit om deel te nemen aan een van onze (keten)-initiatieven.