De internationale norm voor kwaliteit- en milieumanagement geniet wereldwijd grote bekendheid. Movares is gecertificeerd voor de ISO-9001-, ISO-27001-, ISO-14001– en ISO-19650-normen. We blijven ons continu ontwikkelen om aan alle eisen te voldoen en volgen de wet- en regelgeving op de voet. Zo dragen we bij aan een toekomstbestendig Nederland en waarborgen we de kwaliteit van onze dienstverlening. Daar plukt u de vruchten van!

Zero Waste, CO2-prestatieladder, VCA en Veiligheidsladder

Een bijdrage leveren aan een betere leefwereld vormt de rode draad door onze activiteiten. Dat doen we in onze projecten, maar ook in onze bedrijfsvoering. Zo hebben wij als eerste bedrijf in Nederland het Zero Waste-certificaat in ontvangst genomen. De afgelopen jaren hebben we samen met EcoSmart, een dochteronderneming van Renewi, gewerkt aan het terugdringen van ons restafval. En dat is gelukt: dagelijks produceren we minder dan 60 gram restafval per persoon per dag.

Op het gebied van veiligheid staan we op trede 5 van de veiligheidsladder en zijn we VCA-gecertificeerd. Dat is ook het niveau waar we staan op de CO2-prestatieladder. Sinds 2010 zijn we 100% CO2-neutraal. Onze footprint bedraagt minder dan 1 ton CO2 per FTE en daar zijn we best een beetje trots op! Om dit te bereiken zetten we actief in op het gebruik van openbaar vervoer en fiets en het stimuleren van elektrisch autogebruik. Daarnaast voeren we een ambitieus CO2-beleid. Wij trekken graag samen met u op om uw projecten en organisatie te verduurzamen.

Beleid

Ons KVM beleid is erop gericht om alle werkzaamheden zodanig uit te voeren dat wordt voldaan aan de wettelijke vereisten. De focus ligt hierbij op het leveren van een hoge kwaliteit diensten, het vergroten van het veiligheidsbewustzijn en verdere verduurzaming van onze bedrijfsactiviteiten. Ook in de keten. De uitvoering van het beleid is uitgewerkt met doelen en acties in het KVM-meerjarenplan 2021-2023. Alle certificaten, documenten en rapportages op het gebied van kwaliteit, veiligheid en milieu vindt u hier.

Sociaal ondernemen

Bij Movares geloven we dat Social Return on Investment (SROI) niet alleen een verplichting is, maar vooral een kans om het verschil te maken. Door het creëren van een inclusieve werkomgeving vergroten we de diversiteit binnen onze teams, benutten we ieders talenten volop en blijven we van elkaar leren. Als werkgever streven we er daarom naar een plek te zijn waar iedereen zich welkom en veilig voelt. We vinden het belangrijk om ook talent met een afstand tot de arbeidsmarkt een plek te kunnen bieden binnen ons bedrijf. Daarom faciliteren wij een aangepaste werkplek of extra begeleiding voor wie dit nodig heeft. Maar ook voor wie de stap nog nét wat groter is, willen we mogelijkheden bieden. Bijvoorbeeld door het organiseren van een meeloopdag, een werkervaringsplek of een proefplaatsing. Inmiddels hebben we ook de PSO-certificering voor sociaal ondernemerschap behaald. Daarmee tonen we aan dat we doen wat we zeggen en dat we belangrijke stappen maken. 

Samen staan we sterker

Duurzaam, gezond en veilig werken gaat verder dan ons eigen handelen. Door samen te werken in de keten onderstrepen we het belang van een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Hierbij doen we ook een beroep op u. Neem bijvoorbeeld de Duurzame Leverancier: een keteninitiatief van Strukton, Antea en Movares met als doel duurzaamheid in de keten te vergroten. Of kent u het keteninitiatief ‘veiligheid in de keten’? Vanuit dit initiatief bundelen RHDHV, BAM, SWECO en Movares hun krachten om het veiligheidsbewustzijn te vergroten. Zo staan we samen sterker! Bekijk hier al onze keteninitiatieven.

Doet u met ons mee?

Wilt u met ons het bewustzijn op het gebied van duurzaam, gezond en veilig werken verder vergroten? Zo organiseren we samen met onze partners jaarlijks een Duurzaamheids- en Veiligheidsdag. Doet u met ons mee? Wij nodigen u van harte uit om deel te nemen aan een van onze (keten)-initiatieven.