Innoveren doe je niet alleen. Het organiseren van ketensamenwerking is voor Movares een belangrijke manier om succes van vernieuwing te kunnen garanderen. Hieronder vindt u een overzicht van alle netwerken waar we bij zijn aangesloten en waar innovatie, duurzaamheid en veiligheid centraal staan.

 • Duurzame Leverancier
  Een keteninitiatief van Movares, Strukton en Antea met als doel duurzaamheid in de keten vergroten door gezamenlijke initiatieven en bijeenkomsten. Wat heeft geresulteerd in een breed gedragen netwerk met vele bijeenkomsten en resultaten. Zie ook www.duurzameleverancier.nl.
  Contactpersoon Movares: Renee van den Heuvel.
 • Veilige Leverancier
  Een afgeleid keteninitiatief van de Duurzame Leverancier met dezelfde doelgroep. Een initiatief van Movares, Strukton en TNO met als doel Veiligheid in keten vergroten door gezamenlijke initiatieven/bijeenkomsten.
  Contactpersoon Movares: Renee van den Heuvel.
 • Green Business Club Utrecht
  Een keteninitiatief van 7 belangrijke partijen rondom station Utrecht, om de leefbaarheid en duurzaamheid te vergroten. Movares is voorzitter van de werkgroep Circulariteit. Zie ook http://greenbusinessclub.nl/utrechtcentraal/
  Contactpersoon Movares: Bart van Leeuwen.
 • Energieopslag langs het spoor
  Een keteninitiatief bedoeld om met 4 partijen (Movares, Eneco, NS en ProRail) energie op te slaan in het kader van duurzaamheid en doelmatigheid (terugbrengen reizigers bij verstoring).
  Contactpersoon Movares: Herman Sibbel.
 • Rail Tractievoeding
  Een keteninitiatief van Movares en Arcadis om plannen rondom een duurzamer tractieproces van de grond te krijgen bij ProRail.
  Contactpersoon Movares: Hans Minkman.
 • Utrecht Sustainability Institute
  In het kader van dit inititatief werken bedrijfsleven, overheid en maatschappelijke partijen samen aan een overgang naar duurzame stedelijke gebieden. Movares is deelnemer aan Circular Economy Lab20. Zie ook Utrecht Sustainability Institute.
  Contactpersoon Movares: Renee van den Heuvel.
 • Veiligheid in de keten
  Om de bewustwording van veiligheid verder te vergroten en om te kijken hoe we elkaar kunnen versterken op het gebied van veiligheid komen we vanuit dit initiatief ieder kwartaal bij elkaar. Aangesloten zijn RHDHV, BAM, SWECO.
  Contactpersoon Movares: Rinske Schukken.
 • Betonakkoord voor Duurzame Groei
  Movares heeft het Betonakkoord voor Duurzame Groei getekend. Daarmee willen partijen als rijksoverheid, gemeenten, ProRail, bouwbedrijven en toeleveranciers gezamenlijk invulling geven aan de verduurzaming van de Nederlandse samenleving en economie. De vier thema’s hierbij zijn: CO2-reductie, Circulaire economie, Innovatie & onderwijs en Natuurlijk kapitaal.
  Contactpersoon Movares: Jeroen Geerts.