Door samen te werken in de keten onderstrepen we het belang van een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Samen staan we sterker. Hieronder vindt u een overzicht van alle netwerken waar we bij zijn aangesloten en waar innovatie, duurzaamheid en veiligheid centraal staan.

Betonakkoord voor Duurzame Groei

Movares heeft het Betonakkoord voor Duurzame Groei getekend. Daarmee willen partijen als rijksoverheid, gemeenten, ProRail, bouwbedrijven en toeleveranciers gezamenlijk invulling geven aan de verduurzaming van de Nederlandse samenleving en economie. De vier thema’s hierbij zijn: CO2-reductie, Circulaire economie, Innovatie & onderwijs en Natuurlijk kapitaal. Contactpersoon Movares: Jeroen Geerts.

Computational Design

Een keteninitiatief van Movares, Bruil, Studio RAP, Dywidag en Dekker B.V. omtrent het digitaal ontwerpen én produceren van betongeprinte elementen. Computational Design houdt in dat ontwerpprocessen worden geprogrammeerd en uitgevoerd door de computer. Dat leidt tot efficiënter materiaalgebruik. Beton is een uitermate geschikt product voor topologisch ontwerpen. De techniek van 3D-printen maakt het mogelijk om de ontworpen vormen ook daadwerkelijk te realiseren. Contactpersoon Movares: Jan van Wolfswinkel

Duurzame Leverancier

Een keteninitiatief van Movares, Strukton en Antea met als doel duurzaamheid in de keten te vergroten door gezamenlijke initiatieven en bijeenkomsten. Een breed gedragen netwerk met vele bijeenkomsten en resultaten. Zie ook www.duurzameleverancier.nl. Contactpersoon Movares: Renee van den Heuvel.

Duurzame Wisselverwarming

Een keteninitiatief van Movares, Kampa, Conflux en ProRail om wisselverwarming in het spoor te verduurzamen door het energieverbruik terug te dringen. Prototypes worden in 2021 getest door de TU-Dresden zodat daarna verdere uitontwikkeling in de keten kan plaatsvinden. Contactpersoon Movares: Thijs van Duijvenbode.

Energieopslag langs het spoor

Een keteninitiatief van Movares, Eneco, NS en ProRail met als doel energie op te slaan in het kader van duurzaamheid en doelmatigheid (terugbrengen reizigers bij verstoring). Contactpersoon Movares: Herman Sibbel.

Green Business Club Utrecht

Een keteninitiatief van 7 belangrijke partijen rondom station Utrecht, om de leefbaarheid en duurzaamheid te vergroten. Movares is voorzitter van de werkgroep Circulariteit. Zie ook http://greenbusinessclub.nl/utrechtcentraal/ Contactpersoon Movares: Bart van Leeuwen.

Rail Tractievoeding

Een keteninitiatief van Movares en Arcadis om plannen rondom een duurzamer tractieproces van de grond te krijgen bij ProRail.
Contactpersoon Movares: Hans Minkman.

Veilige Leverancier

Een initiatief van Movares, Strukton en TNO met als doel Veiligheid in keten te vergroten door gezamenlijke initiatieven/bijeenkomsten. Het is een afgeleide van de Duurzame Leverancier en kent dezelfde doelgroep.
Contactpersoon Movares: Renee van den Heuvel.

Veiligheid in de keten

Om de bewustwording van veiligheid verder te vergroten en om te kijken hoe we elkaar kunnen versterken op het gebied van veiligheid, komen we vanuit dit initiatief ieder kwartaal bij elkaar. Aangesloten zijn RHDHV, BAM, SWECO. Contactpersoon Movares: Rinske Schukken