Innoveren doe je niet alleen. Het organiseren van ketensamenwerking is voor Movares een belangrijke manier om succes van vernieuwing te kunnen garanderen. Movares is aangesloten bij een groot aantal netwerken waarin innovatie, duurzaamheid en veiligheid centraal staan.

Duurzame Leverancier
Een keteninitiatief van Movares, Strukton en Antea met als doel duurzaamheid in de keten vergroten door gezamenlijke initiatieven en bijeenkomsten. Wat heeft geresulteerd in een breed gedragen netwerk met vele bijeenkomsten en resultaten. Zie ook www.duurzameleverancier.nl.
Contactpersoon Movares: Renee van den Heuvel.

Veilige Leverancier
Een afgeleid keteninitiatief van de Duurzame Leverancier met dezelfde doelgroep. Een initiatief van Movares, Strukton en TNO met als doel Veiligheid in keten vergroten door gezamenlijke initiatieven/bijeenkomsten.
Contactpersoon Movares: Renee van den Heuvel.

Gast aan tafel
Voor de doorontwikkeling van veilig werken is behalve bewustwording binnen de eigen organisatie ook het elkaar opzoeken en samenwerken op verschillende niveaus in de keten crucial. Vanuit dit oogpunt is op initiatief van Movares het Gast aan tafel-principe ontwikkeld, waarbij ProRail, BAM Rail, Heijmans en Movares (veiligheids)rondgangen bij elkaar organiseren.
Contacpersoon Movares: Willem Jan Dijsselhof.

GBC Utrecht
Een keteninitiatief van 7 belangrijke partijen rondom station Utrecht, om de leefbaarheid en duurzaamheid te vergroten. Zie ook www.greenbusinessclub.nl/nl/utrecht-centraal.
Contactpersoon Movares: Jacco Buisman.

Energieopslag langs het spoor
Een keteninitiatief bedoeld om met 4 partijen (Movares, Eneco, NS en ProRail) energie op te slaan in het kader van duurzaamheid en doelmatigheid (terugbrengen reizigers bij verstoring).
Contactpersoon Movares: Herman Sibbel.

Rail Tractievoeding
Een keteninitiatief van Movares en Arcadis om plannen rondom een duurzamer tractieproces van de grond te krijgen bij ProRail.
Contactpersoon Movares: Hans Minkman.

BREAAM
Een keteninitiatief van Movares en Dutch Green Building om infrastructuur duurzaam en meetbaar, en dus certificeerbaar, te maken. Zie ook Dutch green Building Council (BREEAM),
Contactpersoon Movares: Nicole van der Waart.

Utrecht Sustainability Institute
In het kader van dit inititatief werken bedrijfsleven, overheid en maatschappelijke partijen samen aan een overgang naar duurzame stedelijke gebieden. Zie ook Utrecht Sustainability Institute.
Contactpersoon Movares: Jacco Buisman.