Mobiliteit

Kunt ú nog eenvoudig van A naar B?

Vrijwel iedere Nederlander verplaatst zich elke dag. Met de fiets, de auto, het openbaar vervoer of te voet. Zonder mobiliteit staat Nederland letterlijk en figuurlijk stil. Het vormt onze samenleving, mobiliteit maakt Nederland.

Mobiliteit van de toekomst

Onze mobiliteit verandert. Niet het bezit van een vervoersmiddel, maar de verplaatsing zélf komt centraal te staan in de mobiliteitskeuzes die we maken. Daarnaast verstedelijkt Nederland merkbaar en wordt de noodzaak groter om de CO2- en stikstofuitstoot drastisch te verlagen. Dit zorgt voor een transitie naar meer duurzame vormen van mobiliteit. Deze transitie faciliteren kan alleen met een integrale benadering van het mobiliteitsvraagstuk. Binnen Movares hebben we alle benodigde disciplines in huis en maken we gebruik van diverse simulatietechnieken. Denk aan crowd-simulaties, micro-simulaties, GIS (Geografische Informatie Systemen) en onze Verbindingswijzer. Samen met onze klant blijven we ons verplaatsen in de reiziger. Zo komen we niet alleen tot de beste technische oplossing, maar ook tot de meest functionele en meest prettige oplossing voor de reiziger.

Marco Duijnisveld
Wij helpen u de mobiliteit van de toekomst vorm te geven, met een realistisch en haalbaar advies
Marco Duijnisveld Senior adviseur & projectmanager Mobiliteit