Ons project

Actualisatie Kernnet Fiets Flevoland

In 2017 heeft de provincie Flevoland het ‘Programma Mobiliteit en Ruimte’ opgesteld met daarin onder meer ambities voor de fiets. De provincie wilde het aandeel fietsverkeer vergroten door meer samenhang in het fietsnetwerk te brengen en door nieuwe ontwikkelingen te faciliteren. In het programma is een regionaal basisnetwerk gedefinieerd met een fietshoofdstructuur, aangevuld met lokale en regionale schakels. Omdat dit netwerk vrij snel tot stand is gekomen, had de provincie behoefte aan een actualisatie- en verdiepingsslag, als opmaat naar een investeringsprogramma voor de fiets.

Werkzaamheden

De provincie Flevoland heeft ons gevraagd om samen met de wegbeheerders:

  • het fietsnetwerk te actualiseren
  • in beeld te brengen waar (de meeste) fietspotentie aanwezig is
  • knelpunten op het netwerk te identificeren
  • verbetermaatregelen voor deze knelpunten in beeld te brengen
  • een globale inschatting van kosten te geven voor deze maatregelen

Concrete verbetermaatregelen

We hebben samen met alle wegbeheerders de vertaalslag gemaakt van het Regionale Basisnetwerk naar het Kernnet Fiets, eens stelsel van de belangrijkste verbindingen binnen de regio. Vervolgens is op basis van de aantrekkende werking van functies (wonen, werken, recreëren, openbaar vervoer), fietstelcijfers en autopendel de fietspotentie op alle verbindingen in beeld gebracht. We hebben de verkeersveiligheidsknelpunten op basis van Viastat en GGD-data geïnventariseerd en zijn bij alle wegbeheerders nagegaan welke verdere knelpunten er op het Kernnet Fiets zijn. De oorzaken en mogelijke oplossingsrichtingen zijn per knelpunt in beeld gebracht. Deze hebben we met alle wegbeheerders besproken en zo zijn we tot concrete verbetermaatregelen gekomen, inclusief een kostenraming per knelpunt.

Samenwerking

In dit proces hebben we met een groot aantal wegbeheerders samengewerkt, namelijk provincie Flevoland, gemeente Almere, gemeente Zeewolde, gemeente Urk, gemeente Noordoostpolder, gemeente Lelystad, gemeente Dronten, de Fietsersbond, Staatsbosbeheer en Flevolandschap.

Innovatief

We hebben in dit project gebruik gemaakt van heatmaps om de relatieve fietspotentie voor het gehele Kernnet Fiets in kaart te brengen. Voor een aantal specifieke verbindingen is vervolgens met de Movares-fietspotentie-analyse-Tool bepaald hoeveel fietsers te verwachten zijn op deze verbindingen.

Duurzaam

Het overstijgende doel van het project is om mensen te stimuleren vaker de fiets te pakken. Met onze werkzaamheden en ondersteunende analyses hebben we inzichtelijk gemaakt op welke verbindingen potentie zit om (meer) te fietsen, is inzichtelijk gemaakt welke knelpunten er op het Kernnet Fiets zijn en met welke maatregelen deze knelpunten kunnen worden aangepakt. De schouw van de knelpunten hebben we op de fiets gedaan.

LocatieProvincie Flevoland
Periode2019 - 2021
KlantProvincie Flevoland

Fiets; hét Nederlandse vervoermiddel!

Wij zien de fiets als hét vervoermiddel dat uitstekend past binnen het duurzaamheidsdenken en een fysiek en economisch gezonde stad. Vandaar dat Movares een bijdrage...
Lees verder

Fietspotentie-analyse-Tool

We zien dat steeds meer gemeenten en provincies inwoners stimuleren om vaker de fiets te pakken in plaats van de auto. Deze gemeenten en provincies…

Lees verder

Mobiliteit

Kunt ú nog eenvoudig van A naar B? Vrijwel iedere Nederlander verplaatst zich elke dag. Met de fiets, de auto, het openbaar vervoer of te...
Lees verder