Ons project

Regionale aanpak mobiliteitsknooppunten Cleantech Regio

Het mobiliteitssysteem in Nederland verandert. Nieuwe mobiliteitsdiensten als deelauto’s, deelfietsen en Mobility-as-a-Service (MaaS) doen hun intrede. De komst van deze vernieuwingen heeft ook invloed op het openbaar vervoer en de locaties waar deze diensten verknopen. Ketenmobiliteit biedt kansen om gemakkelijker, slimmer, duurzamer en zelfs sneller te reizen. Knooppunten worden daarom belangrijker in het al complexe mobiliteitssysteem binnen de stedelijke of dorpse omgeving. Het slim inrichten van een overstappunt zal (eventuele) weerstand verminderen en dus de mobiliteit in een regio bevorderen.

Vraag van de opdrachtgever

Cleantech Regio streeft naar een duurzaam en samenhangend mobiliteitssysteem voor haar inwoners. Multimodale knooppunten in wijk en dorp vormen hierin de toekomst. De Cleantech Regio wil haar knooppuntenaanpak verder uitbreiden en verankeren. De vraag van Cleantech Regio om een regiobreed beeld van potentiële mobiliteitsknooppunten en uitgangspunten (visie) voor een regionale aanpak, alsmede een uitvoeringsprogramma, waarin voor op korte termijn, meest kansrijke knooppunten een concrete uitvoeringsplan plus financiële consequenties zijn uitgewerkt.

Uitgevoerde werkzaamheden

Voor de Cleantech Regio is een mobiliteitsknooppuntenvisie opgesteld voor de regio en gemeentes. Naast deze visie, zijn de potentiële locaties voor vervoersknopen in wijk en dorp in beeld gebracht met behulp van o.a. de verbindingswijzer van Movares. Hierbij is gekeken naar knoopwaarde en plaatswaarde. Eveneens is de verblijfswaarde van een knoop inzichtelijk gemaakt. De visie en locatiebepalingen hebben de basis gevormd voor het opstellen van een uitvoeringsprogramma voor de realisatie van de meest kansrijke mobiliteitsknopen, inclusief een concreet uitvoeringsplan met financiële raming. Tot slot is in de gemeente Deventer een knooppuntlocatie nader uitgewerkt, samen met relevante stakeholders.

Innovatief

Er wordt veel gesproken over mobiliteitsknooppunten (ook wel mobipunten of hubs genoemd). Een concrete omzetting richting uitvoeringsprogramma is nog beperkt gedaan.

Duurzaam

Middels mobiliteitsknooppunten wordt duurzaam reizen aantrekkelijker gemaakt; ook draagt het bij aan minder blik op straat en het beperken van de congestie.

LocatieTwello
Periode2019 - 2020
KlantCleantech Regio

Knooppunten met verblijfskwaliteit

Een naadloze overstap tussen de verschillende vervoerswijzen als intercity, stoptrein, metro, tram of bus, maar ook voor uitwisseling met taxi, fiets (eigen fiets, huurfiets en ov-fiets), elektrische fiets/scooter en de deelauto, huurauto en personenauto.

Lees verder

Mobility as as Service

De opkomst van Mobility as a Service (MaaS) is een gevolg van verschillende opgaven en ontwikkelingen. Vaak blijft beleid achter bij nieuwe trends en ontwikkelingen. Regionale overheden zoeken naast (financiële) middelen en houvast ook naar informatie over regulering zodat MaaS in hun regio succesvol tol uitrol komt.

Lees verder

Mobiliteit

Kunt ú nog eenvoudig van A naar B? Vrijwel iedere Nederlander verplaatst zich elke dag. Met de fiets, de auto, het openbaar vervoer of te...
Lees verder