De huidige technologie maakt het mogelijk. Reizigers vragen er ook om: real-time en online informatie over vervoersmogelijkheden. Uiteraard bij voorkeur op maat, en inclusief betaling en afhandeling van transacties. Maar zijn steden en regio’s er klaar voor? Wat is er voor nodig? Movares onderzoekt het met de Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN) en gemeenten.

Vraag van de opdrachtgever

Vaak zien we bij nieuwe trends en ontwikkelingen dat beleid achterblijft. In Amsterdam bijvoorbeeld ondervond men overlast vanwege (te) veel deelfietsen, omdat regulering en regelgeving hiervoor (deels) ontbrak. Regionale overheden zoeken daarom naast (financiële) middelen en houvast ook naar informatie omtrent regulering en maatregelen om MaaS te faciliteren, zodat MaaS in hun regio succesvol tot uitrol komt.  (Regionale) Overheden zijn op zoek hoe de introductie van MaaS te faciliteren. De te ontwikkelen MaaS-ladder in dit onderzoek biedt een stad/regio een integraal overzicht hoe zij scoort op verschillende succesfactoren voor MaaS en geeft inzicht met welke maatregelen zij naar de uitrol van MaaS toe kan werken.

Uitgevoerde werkzaamheden

Op basis van praktijkgericht onderzoek brengt de MaaS-ladder in kaart welke factoren in welke ontwikkelfase van doorslaggevend belang zijn voor succes van Mobility as a Service. Dit biedt steden en regio’s zicht op in hoeverre zij er klaar voor zijn. Wellicht moeten beleidsbeslissingen genomen worden, of zijn eerst andere ontwikkelingen nodig? Middels interviews en workshops met gemeenten (Utrecht, Den Haag, Amsterdam, Apeldoorn, Doetinchem en Nijmegen) wordt de MaaS-ladder ontwikkeld en toegepast.

Bijzonderheden

Dit onderzoek is toegekend door het kennisinitiatief Verbinden van Duurzame Steden (VerDuS) SURF (Smart Urban Regions of the Future). SURF biedt voor steden en stedelijke regio’s een uitgelezen kans om aan de slag te gaan met urgente lokale vraagstukken. In het programma VerDuS SURF is het de bedoeling om naast de vraag naar het ‘wat’ (kennis) ook de vertaling te maken naar het ‘hoe’ (praktijk). Bij voorkeur op maat, inclusief reservering en betaling, alles gecombineerd in één advies.

Samenwerking met andere partijen

Bij het opstellen van de MaaS-ladder en toepassen van deze MaaS-ladder wordt samengewerkt met de Hogeschool van Arnhem & Nijmegen (HAN) en de gemeenten Utrecht, Den Haag, Amsterdam, Apeldoorn, Doetinchem en Nijmegen.

Weetje

In 2018 organiseerde Movares een sessie over MaaS-strategie. Lees hier meer en lees ook het artikel op verkeerskunde.nl.
Op 4 april 2019 organiseert PPS Netwerk Nederland i.s.m. Movares, TU Delft, HAN, en ResetManagement  een masterclass: het startklaar maken van projectorganisaties voor de juiste rol van MaaS.

Kenmerken van dit project

 
LocatieArnhem / Nijmegen
 
Periode2019 - Heden
KlantNWO SURF

Kennisgebieden