Ons project

Movares onderzoekt succesfactoren voor Mobility as a Service (MaaS)

De huidige technologie maakt het mogelijk, reizigers vragen er om: real-time en online informatie over vervoersmogelijkheden. Uiteraard bij voorkeur op maat, en inclusief betaling en afhandeling van transacties. Maar zijn steden en regio’s er klaar voor? Wat is er voor nodig? Movares onderzoekt het met de HAN en gemeenten.

Vraag van de opdrachtgever

Vaak zien we bij nieuwe trends en ontwikkelingen dat beleid achterblijft. In Amsterdam bijvoorbeeld ondervond men overlast vanwege (te) veel deelfietsen, omdat regulering en regelgeving hiervoor (deels) ontbrak. Regionale overheden zoeken hierom naast (financiële) middelen en houvast ook naar informatie omtrent regulering en maatregelen om MaaS te faciliteren, zodat MaaS in hun regio succesvol tot uitrol komt.  (Regionale) overheden zijn op zoek hoe de introductie van MaaS te faciliteren. De ontwikkelde MaaS-ladder biedt een stad/regio een integraal overzicht hoe zij scoort op verschillende succesfactoren voor MaaS en geeft inzicht met welke handelingsperspectief zij heeft richting een succesvolle(re) uitrol van MaaS.

Bijzonderheden

Dit onderzoek is toegekend door het kennisinitiatief Verbinden van Duurzame Steden (VerDuS) SURF (Smart Urban Regions of the Future). SURF biedt voor steden en stedelijke regio’s een uitgelezen kans om aan de slag te gaan met urgente lokale vraagstukken. In het programma VerDuS SURF is het de bedoeling om naast de vraag naar het ‘wat’ (kennis) ook de vertaling te maken naar het ‘hoe’ (praktijk).

Samenwerking met andere partijen

Bij het ontwikkelen van de MaaS-ladder en het toepassen van deze MaaS-ladder is samengewerkt met de HAN en de volgende gemeenten: Apeldoorn, Den Haag, Doetinchem, Nijmegen en Utrecht.

Uitgevoerde werkzaamheden

Het onderzoek is gestart met een literatuurstudie, interviews met stakeholders en workshops met
gemeenten om een breed beeld van de succesfactoren voor een MaaS op te stellen. Alle actoren die een rol hebben bij een MaaS zijn hierbij in beeld met de belangrijkste aspecten. Het gaat hierbij om:
• Reizigers (behoefte, Maasprofiel, keuzemogelijkheden)
• MaaS provider (functionele/data integratie, multimodaal, positieve businesscase)
• Vervoersaanbieder (positieve businesscase, vraaggestuurd aanwezig in regio)
• Overheden (wet- en regelgeving, beleid, publieke belangen)
• Samenwerking tussen de actoren (relationeel, data, fysieke infrastructuur)

Met deze succesfactoren is een indicatorenset “de MaaS-ladder” samengesteld, vervolgens
gekwantificeerd en tot slot is een handelingsperspectief opgesteld. Met deze Maas-ladder hebben
regionale overheden een handvat om het succes van bestaande en nieuwe MaaS-systemen te vergroten.

Het handelingsperspectief bestaat uit drie stappen:
Stap 1. In kaart brengen huidige situatie van de regio
Aan de hand van de ingevulde Maas-ladder kunnen kansen geformuleerd worden om de huidige situatie
te verbeteren.
Stap 2. Beeldvorming ambities MaaS initiatief
Door de huidige situatie en toekomstige ambities te vergelijken wordt inzicht verkregen voor welke
indicatoren een (groot) verschil overbrugd moet worden.
Stap 3. Monitoring tijdens uitvoering MaaS initiatief
Door tijdens de uitvoering van een MaaS initiatief regelmatig opnieuw de indicatorenset van de Maasladder in te vullen, kan worden vastgesteld of het MaaS initiatief nog goed ingebed is om het MaaS
initiatief succesvol te maken en dus maximaal te faciliteren.

LocatieArnhem
Periode2019 - 2019
KlantNWO SURF

Mobiliteit

Kunt ú nog eenvoudig van A naar B? Vrijwel iedere Nederlander verplaatst zich elke dag. Met de fiets, de auto, het openbaar vervoer of te...
Lees verder