De coronaperiode leerde ons hoe belangrijk het is om de bewegingen van grote mensenmassa’s te kunnen simuleren. Maar… hoe voorspel je wat de bewegingen van tienduizenden mensen zullen zijn tijdens een evenement of bij een ontruiming? Gebeurtenissen waarbij mensenlevens op het spel kunnen staan. Crowd-simulatie maakt dit soort complexe vraagstukken inzichtelijk voor gemeenten, beheerders en organisatoren. Hierdoor kunnen weloverwogen keuzes gemaakt worden voor een goede inrichting van de openbare ruimte.

Movares simuleert bewegingen van tienduizenden mensen in real-time en 3D in een omgeving met obstakels waar de mensen op een proactieve en realistische manier rekening mee houden.

Betrokkenen kunnen daardoor met eigen ogen de impact zien en beoordelen van een mogelijke ontwerpoplossing. Of zien hoe zij de loopstromen zo kunnen organiseren dat een mensenmassa zich zo veilig mogelijk verplaatst bij een ontruiming of bij een evenement.

Samen met de Universiteit Utrecht heeft Movares een evenementensimulatiemodel ontwikkeld voor de Grand Départ, de start van de Tour de France in Utrecht. Daar werden toen 800.000 bezoekers verwacht. Daarvoor is speciale simulatiesoftware, Reach, gebouwd waarin de doorstroming van het publiek gevisualiseerd is inclusief de verschillende obstakels die zich in de route bevonden, variërend van bomen tot verkeersborden en putdeksels. Op basis van deze simulatie heeft gemeente Utrecht aanpassingen gedaan in de stad. Het evenement is hierdoor heel goed verlopen.

Simulatiemodel Reach

Voor het simuleren van loopstromen en mensenmassa’s hebben we meerdere simulatiemodellen beschikbaar. Movares zet met grote regelmaat verkeer- en loopstroomsimulaties in voor uiteenlopende projecten in de bouw en infrastructuur.

In dit project gebruikten wij REACH: het simulatiemodel dat wij in samenwerking met de Universiteit Utrecht en uCrowds ontwikkelden. REACH onderscheidt zich wereldwijd door zijn unieke eigenschappen op het gebied van groepsgedrag en menselijke interactie. Het dynamisch en real-time aanpassen van routekeuzes en het rekening houden met andere personen in de simulatie maakt dat deze software uitstekend geschikt is voor een realistische simulatie van o.a. tourniquets.

Doordat REACH door Movares en uCrowds wordt ontwikkeld, is er een grote mate van flexibiliteit mogelijk in de opzet van de simulatie. Specifieke gedragskenmerken kunnen per situatie worden toegespitst zonder belemmerd te zijn door de beperkingen van software van derden.

REACH heeft zich inmiddels bewezen op enkele van Nederlands meest complexe projecten zoals de Noord-Zuidlijn en de Oostlijn van de Metro in Amsterdam en Schiphol Airport. Ook de effecten van bezoekersstromen op evenementen zoals de grand départ van de tour de France en parken zoals de Apenheul zijn met onze software gesimuleerd.

Projecten

Publicaties

Nieuwsberichten