PWN, het waterbedrijf van Noord-Holland en beheerder van de duingebieden in de provincie, wil inzicht in de recreatiedrukte. Steeds meer mensen bezoeken het natuurgebied. Dit aantal neemt op dit moment ook toe door de COVID-problematiek. Samen met onze partners ontwikkelden wij een ‘proof of concept’ Druktemonitor voor PWN om meer inzicht in en grip op de drukte te krijgen.

Senior adviseur & projectmanager Mobiliteitmarco.duijnisveld@movares.nl+316 - 11 01 07 89

Aantallen en spreiding van de bezoekersstromen

PWN was op zoek naar een methode om inzicht te krijgen in de drukte van recreanten/bezoekers in haar natuurgebieden om deze drukte te kunnen spreiden over het gebied, zowel in tijd (andere tijdstippen) als en ruimte (andere locaties). Ook wil PWN de duurzame relatie tussen mens en natuur optimaal invullen, met name door aandacht voor rust voor de dieren en de kwetsbaarheid van de natuur. Dit begint met het inzichtelijk maken van drukke locaties en tijdstippen, gevolgd door op een ‘klantvriendelijke’ manier de bezoekers te beïnvloeden/sturen. De databehoefte ligt dus met name bij het betrouwbaar en volledig gebiedsdekkend inzichtelijk krijgen van de aantallen en spreiding van de bezoekersstromen, bij voorkeur inclusief het onderscheid naar type bezoeker (fietser, wandelaar en ruiter).

Proof of concept

Samen met uCrowds, AbelLeisure, Axionomic en Arvisi hebben we een ‘proof of concept’ opgeleverd dat aansluit bij de behoefte van PWN. Ook hebben we een roadmap ontwikkeld die inzicht geeft in de databehoefte en -mogelijkheden op de middellange termijn, met als doel de monitor te kunnen voorzien van aanvullende functionaliteiten en een voorspellend karakter.

Innovatief

Er zijn meer Druktemonitors, veelal gebaseerd op subjectieve waarnemingen van drukte. Locatie-eigenaren kunnen hier zelf aangeven hoe druk zij het vinden in ‘hun’ gebied. Onze methodiek gaat uit van objectieve data en geeft daarmee een zuiver beeld van drukte in relatie tot de beschikbare ruimte.

Binnenstedelijke druktemeter

Momenteel ontwikkelen we in de Utrechtse binnenstad een Druktemeter die realtime inzicht geeft in de drukte in de binnenstad. Door het leveren van betrouwbare, objectieve data, modellen en simulaties kan beleid kwantitatief onderbouwd worden en komt beslisinformatie beschikbaar om druktespreiding mogelijk te maken. Deze druktemeter ontwikkelt Movares samen met de gemeente Utrecht, het CBS en uCrowds. De kennis en ervaringen van dit onderzoek zijn meegenomen in de druktemonitor voor PWN.

Lees ook:

Stadswerk magazine 01 2020 – Crowdsimulaties met REACH

Inzicht door simulaties in de anderhalve meter samenleving

Specialist 3D-Visualisatie en Simulatiegiel.swager@movares.nl +316 - 28 37 87 82

Kenmerken van dit project

 
LocatieNationaal Park Zuid-Kennemerland, locatie Het Wed
 
Periode2020 - 2020
KlantPWN