Het goed kunnen doorstromen is bij grote publieksevenementen uitermate belangrijk met het oog op de veiligheid. Dit geldt niet alleen voor de deelnemers zelf, maar ook voor de talloze bezoekers inclusief de  hulpdiensten. Voor de Grand Départ van de Tour de France in Utrecht heeft de afdeling Visuals van Movares in nauwe samenwerking met de organisatie van de gemeente Utrecht, de Universiteit Utrecht en uCrowds een ‘serious game’ ontwikkeld voor evenementensimulatie, Reach.

3D-model Grand Départ
Met Reach wordt de huidige situatie in beeld gebracht en vervolgens specifieke Tour de France-objecten en overige elementen voor het begeleiden van de route kunnen worden geplaatst. Het doel hiervan is te bepalen of er voldoende doorstromingmogelijkheden zijn voor de bezoekers, voor de voertuigen van de tourkaravaan en de hulpverleners.

Daarnaast moet de tool mogelijkheden bieden om alternatieve routes te onderzoeken en maatregelen te toetsen om de bezoekers een gewenste richting te ‘sturen’. Verder zal met behulp van de output van VISSIM, een dynamisch verkeersmodel, de bewegingen van de bezoekers en bussen in het 3d-model zichtbaar worden gemaakt.

Reach wordt inmiddels zeer actief ingezet in workshops over mobiliteit en veiligheid van het evenement. Bij deze workshop zijn onder andere partijen als de brandweer, ambulance, politie, Jaarbeurs, NS, ProRail en gemeente betrokken.

Meer over het evenementensimulatiemodel Reach:
Crowd management met simulatietool, Stadswerk 06-2016
3D-model Grand Départ Tour de France
> Telegraaf 29 april 2015: ‘Serious game’ Movares belangrijk i.v.m. de veiligheid van de Tourstart
www.movares.nl/klaarvoordestart