Ons project

Crowd simulatie Oostlijn

De crowd simulatiesoftware van Movares brengt dynamisch groepsgedrag in beeld in stationsomgevingen, winkelgebieden, themaparken en bij grote evenementen. Recent is deze crowd simulatiesoftware ingezet als beslistool voor het Gemeentelijk Vervoer Bedrijf bij de renovatie van de metrostations van de Oostlijn, de oudste metrolijn van Amsterdam. Aan de hand van de eisen van de opdrachtgever zijn diverse doorstroomscenario’s getoetst, onder meer tijdens de spits en bij evacuaties.

Specialist 3D-Visualisatie en Simulatiegiel.swager@movares.nl +31 (0)6 - 28 37 87 82

Vraag van de opdrachtgever

Het GVB heeft Movares gevraagd met behulp van de crowd simulatiesoftware te onderzoeken wat de gevolgen voor de evacuatietijd zijn tijdens de renovatie van alle stations van de Oostlijn.

Uitgevoerde werkzaamheden

Movares heeft met de crowd simulatiesoftware onderzocht of een ontruiming binnen de gestelde norm kan plaatsvinden. Ook hebben we onderzocht wat de effecten zijn van het plaatsen van tijdelijke bruggen om eilandperrons te ontsluiten.

Bijzonderheden

De crowd simulator maakt het mogelijk:

  • realtime voorspellingen te doen
  • de nulsituatie (referentie voor het vervolgonderzoek) in beeld te brengen
  • diverse alternatieve doorstroomscenario’s te toetsen
  • alle betrokkenen – metrobestuurders, hulpverleningsdiensten, stationsmedewerkers – inzicht te geven in de diverse scenario’s zodat zij hierop kunnen anticiperen
  • doordachte beslissingen te nemen voor de bouw of renovatie, die voldoen aan de gestelde evacuatie-eisen

Samenwerking

De crowd simulatiesoftware is in eerste instantie ontwikkeld door de Universiteit Utrecht. In nauwe samenwerking met de projectorganisatie van de gemeente Utrecht en de universiteit heeft Movares de software doorontwikkeld voor de Grand Départ. Het resultaat is simulatiesoftware waarmee uiteenlopende scenario’s voor verschillende doelen kunnen worden doorberekend.

Innovatie een van onze pijlers

Uniek is dat de crowd simulatiesoftware realistischer en sneller is dan bestaande simulatiesoftware. De software is zo verfijnd dat het mogelijk is real time voorspellingen te doen. Zichtbaar wordt hoe mensen zich verplaatsen, maar ook wat er gebeurt als zich een obstakel op het perron of de roltrap bevindt en hoe snel de metrostations geëvacueerd kunnen worden in noodsituaties.

LocatieAmsterdam
Periode2015 - 2017
KlantAannemer Hegeman

Visuals

De afdeling Visuals van Movares ondersteunt u met maatwerkoplossingen bij onderzoek, toetsing of het creëren van draagvlak door middel van visualisatie en simulatie.

Lees verder