Op ieder moment toegang tot adequate informatie, betere traceerbaarheid van besluitvormingsprocessen en reductie van faalkosten. Dat kan bereikt worden met BIM – Bouw Informatie Management. BIM faciliteert een werkwijze waarbij een bouwwerk in de verschillende levensfasen eerst virtueel tot stand komt voordat het daadwerkelijk gebouwd wordt. Deze aanpak leidt tot een efficiënt bouwproces en lagere faalkosten.

Slim koppelen

BIM is bouw- en omgevingsinformatie op een slimme manier vastleggen. Herkenbare objecten in plaats van platte tekeningen maken. Hier lenen 3D-modellen zich voor, maar BIM is meer dan werken in een 3D-model. Het is ook mogelijk de planning vast te leggen (4D), de bouwkosten (5D) en gegevens die betrekking hebben op Systems Engineering, Risicomanagement, Raakvlakmanagement, Besluitvorming et cetera. Alles in samenhang. Informatiestromen die van elkaar afhankelijk zijn slim koppelen. Daardoor blijft alles traceerbaar. Waarom is een brug of weg toch anders gebouwd dan ooit in de specificatie is omschreven? Wat is aangepast en waar was die keuze op gebaseerd? Tijdens het ontwerpproces zijn de resultaten direct zichtbaar en kunnen realtime bijgestuurd worden. Met BIM heeft u op eenvoudige wijze grip op uw projecten. Dit is BIM zoals het bedoeld is.

Integraal werken

Movares heeft meer dan tien jaar ervaring met het werken met BIM. Het faciliteert integraal werken voor onze 130 disciplines en met alle externe betrokkenen doordat we kunnen samenwerken in één virtueel model. De gedachte achter BIM is dat wat eerder in het proces al gemaakt is, steeds verder wordt verrijkt. Met BIM leveren we als het ware twee producten op. Een virtueel bouwwerk en uiteindelijk een fysiek bouwwerk. Doordat in het virtuele bouwwerk net zo lang is gepuzzeld tot het optimaal is, kan het fysieke bouwwerk in één keer goed opgeleverd worden.

Webplatform ObjectLive

Werken met BIM vraagt een totaal andere manier van denken en werken. Er valt veel te winnen, maar de toepassing vraagt ook veel van de betrokken organisaties. Daarom heeft Movares het webplatform ObjectLive ontwikkeld. Een gebruiksvriendelijke omgeving waarin opdrachtgevers en opdrachtnemers in de diverse schakels van de bouwketen grip hebben op alle relevante object- en procesinformatie. Flexibel, transparant en toegankelijk.

Virtuele regiekamer

ObjectLive is de virtuele regiekamer voor bouw-, infra- en omgevingsprojecten. De projectruimte waarin alle relevante informatie in samenhang beheerst wordt en consistentie ‘als vanzelf’ tot stand komt. Als er ergens iets wijzigt zoals een eis, een risico of een raakvlak, kan eenvoudig worden nagegaan wat de impact van de wijziging is. Projectmedewerkers kunnen vanuit hun eigen invalshoek en ervaringswereld (tekst-, ontwerp- of omgevingsmodel) op eenvoudige wijze toegang krijgen tot gerelateerde informatie van andere disciplines of stakeholders. De opdrachtgever kan op afstand de ontwikkelingen volgen en desgewenst een reactie geven. Zo wordt het lastig om langs elkaar heen te werken!