Wij werken aan de ontwikkeling van een duurzame leefomgeving en de infrastructuur van de toekomst. Vanuit onze maatschappelijke betrokkenheid zetten we onze kennis en kunde in om complexe stedelijke en infrastructurele opgaven vorm te geven met respect voor mensen, het milieu en de economie. Duurzaam werken betekent voor ons dat onze inspanningen erop gericht zijn om onze milieu-impact en die van de projecten van onze opdrachtgevers zo klein mogelijk te maken. Duurzaamheid vormt daarom een integraal onderdeel van onze bedrijfsvoering en projectcyclus.

Wij maken het verschil
Zelf duurzaam werken is een begin. Movares heeft de laagste CO2-footprint per medewerker van alle grote ingenieursbureaus en we zijn hard op weg naar zero waste. Jaarlijks organiseren we een Duurzaamheidsdag bij Movares om te werken aan bewustwording en kennisuitwisseling, waaraan ook onze opdrachtgevers, leveranciers en ketenpartners een bijdrage leveren. Maar het échte verschil maken we door met creativiteit, innovatiekracht en kennis van zaken vernieuwende oplossingen te bedenken voor onze opdrachtgevers. Soms doen we dat gevraagd, soms ongevraagd. Zo maken wij in elk project het verschil tussen een project en een duurzaam project.

Samen staan we sterker
Wij vergroten de effectiviteit van onze acties door initiatief en enthousiasme te tonen en te belonen d.m.v. de milieuprijs, en de samenwerking te zoeken met ketenpartners. Door visie en leiderschap te tonen in het creëren van een duurzame leefomgeving en ons aan te sluiten bij verschillende keteninitiatieven oefenen we invloed uit op onze omgeving. Wij halen energie uit het inbrengen van creativiteit en innovatiekracht in onze organisatie en projecten. Wij doen dit gevraagd en ongevraagd, samen met onze partners. Movares is aangesloten bij een groot aantal netwerken waarin innovatie en duurzaamheid centraal staan. Lees meer over onze keteninitiatieven.

CO2-prestatieladder
Movares voert een actief CO2-beleid. Dat is onder meer zichtbaar in onze certificering op de ProRail CO2-prestatieladder (niveau 5), maar ook in onze CO2-footprint. Onze footprint bedraagt minder dan 1 ton CO2 per FTE. Daarmee hebben we veruit de laagste CO2-footprint van alle grote ingenieursbureaus. Om dit te bereiken heeft Movares een ambitieus CO2-beleid doorgevoerd, onder meer door het nemen van CO2-reducerende maatregelen in de eigen bedrijfsvoering en compensatie van het resterende gedeelte. Zo is Movares sinds 2010 CO2-neutraal. Lees meer over onze CO2-prestatieladder.

Onze projecten
Onze grootste impact ligt bij onze projecten. We hebben ons daarom als doel gesteld om te komen tot een aantoonbaar duurzame werkwijze in al onze projecten in 2020. Vanuit onze maatschappelijke betrokkenheid zetten we onze expertise in om complexe stedelijke en infrastructurele opgaven vorm te geven met respect voor mensen, milieu en economie. Onze adviseurs denken proactief mee met onze klanten door kansen aan te reiken voor (verdere) verduurzaming van onze projecten.