‘Samen met onze opdrachtgevers, partners, concurrenten en leveranciers kunnen we een stap voorwaarts maken door samen duurzame alternatieven te bedenken’

De mens en de vier elementen. Een oeroud thema. De bevolking groeit en dat heeft consequenties voor de manier waarop wij met onze leefomgeving omgaan. Dit betekent doordacht handelen met respect voor de aarde, het water, de lucht en alle energiebronnen. Dat is waar het om gaat. In ons belang en het belang van de generaties na ons.

Verschil maken
Als betrokken organisatie verbinden wij ons aan duurzaamheid. Zelf schoner werken is een begin. Maar het echte verschil maken we door bewustwording en de inspiratie om vernieuwende oplossingen te bedenken. Hetzij gevraagd door onze opdrachtgevers. Hetzij ongevraagd, door onze eigen ambitie, visionaire concepten en innovaties. In bijna elk project ligt een duurzame kans met alle voordelen van dien.

Netwerken
Innoveren doe je niet alleen. Het organiseren van ketensamenwerking is voor Movares een belangrijke manier om succes van vernieuwing te kunnen garanderen. Movares is aangesloten bij een groot aantal netwerken waarin innovatie en duurzaamheid centraal staan. Lees meer over onze keteninitiatieven.

CO2-prestatieladder
Movares voert een actief CO2-beleid. Dat heeft geleid tot het behalen van niveau 5 van de ProRail CO2-prestatieladder. Onze footprint bedraagt ca. 1 ton CO2 per FTE. Daarmee hebben we veruit de laagste CO2-footprint van de ingenieursbureaus. Om dit niveau te bereiken heeft Movares een ambitieus CO2-beleid doorgevoerd, bestaande uit het nemen van CO2-reducerende maatregelen in de eigen bedrijfsvoering en compensatie van het resterende gedeelte. Zo is Movares sinds 2010 honderd procent CO2-neutraal. We nemen ook actief deel in het behalen van CO2-reducties in de keten.

Lees meer over onze CO2-prestatieladder.

Meer over duurzaamheid bij Movares:

Projecten
Als individu lijkt onze invloed beperkt, maar samen kunnen we veel doen. Samen met onze opdrachtgevers, partners, concurrenten en leveranciers zijn wij deel van het geheel. In ons werk hebben we de keuze duurzame alternatieven te bedenken. Onze projecten zijn daarvan het bewijs. U vindt ze hieronder: