Duurzaamheid

Duurzaamheid is voor ons geen optie maar een missie. Het zit daarom al lange tijd verweven in onze bedrijfsvoering. We zijn het ingenieursbureau met de laagste CO2-voetafdruk per medewerker, en zijn sinds 2010 CO2-neutraal. Daarnaast zijn we de eerste organisatie in Nederland met het Zero Waste certificaat en nemen we onze verantwoordelijkheid op Social Return on Investment (SROI). Maar onze grootste impact ligt in de samenwerking met onze opdrachtgevers en partners. Door programmatisch invulling te geven aan duurzame samenwerkingen, streven we naar een nog grotere duurzame impact. Samen maken we het verschil!

Focus op duurzame ontwikkelingsdoelstellingen VN

Door in onze projecten duurzaam te ontwerpen en te adviseren laten we de wereld mooier achter voor de volgende generaties. Daarbij richten wij ons op vier Sustainable Development Goals (SDG’s).

betaalbare en duurzame energie

In 2030 zijn al onze projecten jaarrond energieneutraal

industrie, innovatie en infrastructuur

In 2030 gebruiken we minder dan 50% primair materiaal in onze projecten

duurzame steden en gemeenschappen

In 2030 zijn al onze projecten klimaatrobuust, t.o.v. 2050-hoog-scenario voor droogte, wateroverlast, overstroming en hitte

leven op het land

In 2025 past elk project bovenwettelijke maatregelen biodiversiteit toe

Programmatische aanpak duurzaamheid

Met een Quickscan Duurzaamheid maken we inzichtelijk wat de duurzaamheidsimpact van elk project is op de genoemde SDG’s, en signaleren we nieuwe kansen voor duurzaamheid. Aanvullend hebben wij onszelf nog drie extra duurzaamheidsdoelen gesteld, welke bij zullen dragen aan onze ambities voor de SDG’s:

In 2025 is 75% van ons opdrachtvolume deels of geheel duurzaam

Wij zullen ons extra in gaan zetten op duurzaamheid, en dat betekent ook dat onze focus ligt op samenwerkingen met opdrachtgevers die duurzaamheid zien als een belangrijk onderdeel van hun projecten.

In 2030 voelt elke medewerker zich duurzaam bewust én bekwaam

Duurzaamheid zit diep verweven in onze bedrijfsvoering en -cultuur, en onze medewerkers delen dezelfde waarden. Daarom vinden wij het belangrijk om hen ook de juiste tools en ontwikkelmogelijk-
heden te bieden, zodat zij in hun werk en projecten kunnen sturen op duurzaamheid.

In 2024 inspireren wij door te laten zien hoe duurzaamheids-
maat
regelen succesvol zijn

We communiceren minimaal één keer per maand over onze successen in projecten. Op die manier willen wij opdrachtgevers en partners verder informeren én inspireren met de positieve impact en het belang van deze maatregelen.