Infrastructuur

Hoe vitaal is onze infra?

Vitale infrastructuur is dé basis voor een leefbaar en veilig sterk land. De infrastructuur in ons land behoort tot de meest intensief gebruikte van de wereld. De vraag is: hoe houden we tegen reële kosten onze infrastructuur gezond met minimale uitval en overlast?

Inzicht in uw assets

We zullen met elkaar de schouders eronder moeten zetten. Als we dat samen goed doen, leveren we een essentiële bijdrage aan de leefbaarheid en veiligheid van Nederland. Movares beperkt zich daarbij niet tot de technische oplossing, we benaderen infra graag integraal. Hoe kunnen we uitval en onderhoud voorspellen? Hoe lossen we het duurzaam op? En hoe beperken we de overlast voor de gebruiker? Deze en vele andere verwante vraagstukken benaderen we met een stevig accent op data-analyse. Voorbeelden daarvan zijn data-gedreven assetmanagement, realtime sensoring, drone-inspecties met artificial intelligence of verfijnde berekeningen van de sterkte van staal- en betonconstructies. We doen dit zowel voor stedelijke infrastructuur als voor wegen, fietsroutes of kademuren. Maar ook voor het railsysteem, bruggen, sluizen en tunnels. Alles begint met inzicht in hoe uw assets erbij liggen. Samen analyseren we uw specifieke situatie en vertalen dit in praktische en toekomstgerichte oplossingen.

Gert Visser
Inzicht in uw assets vormt de basis voor goed assetmanagement
Gert Visser Programmanager Infrastructuur