Ons project

Movares adviseert Rijkswaterstaat over instandhouding beweegbare bruggen en sluizen

Veel bruggen en sluizen zijn gebouwd vanaf de jaren ‘50. De objecten en de gebruikte ICT naderen het eind van hun levensduur. Daarnaast is de intensiteit van het verkeer toegenomen en is het vrachtverkeer zwaarder geworden. Dit leidt tot een hogere belasting van de infrastructuur dan bij de bouw kon worden voorzien en zorgt ervoor dat renovaties of vervangingen eerder moeten worden uitgevoerd.

Met het Programma Vervanging en Renovatie gaat Rijkswaterstaat extra investeren in de uitbreiding van de infrastructuur en gaat het de bestaande infrastructuur verjongen, vernieuwen en verduurzamen. Daarnaast wil Rijkswaterstaat kansen benutten om de infrastructuur verder te verduurzamen Movares gaat Rijkswaterstaat drie jaar lang adviseren over de onderhoudsmaatregelen en de kosten om de veiligheid en betrouwbaarheid van de beweegbare bruggen en sluizen te blijven garanderen.

Businessmanager Rijkswaterstaat & ministeriesgert.visser@movares.nl+31 (0)6 - 53 43 48 77

Vraag van de opdrachtgever

In het kader van het Programma Vervanging en Renovatie. heeft Rijkswaterstaat Movares gevraagd te adviseren over de onderhoudsmaatregelen voor beweegbare bruggen en sluizen die nodig zijn om Nederland bereikbaar te houden. Het programma strekt verder dan alleen levensduurverlenging. Rijkswaterstaat wil met slimme innovaties toekomstige storingen voorkomen en de constructies en installaties zodanig vernieuwen dat ze ook klaar zijn voor de toekomst en voldoen aan de eisen en wensen voor huidig én voor toekomstig gebruik. Onderdeel hiervan vormen de analyses van big dat om beter te kunnen voorspellen waar onderhoud nodig is, zodat het beschikbare geld doelmatig wordt ingezet. Door grote energieverbruikende installaties, zoals de besturing van hef- en draaibruggen en sluizen te vervangen door een zuinigere oplossing wil Rijkswaterstaat zo veel mogelijk energieneutraal opereren.  De adviesopdracht aan Movares betreft de helft van het hele areaal van bruggen en sluizen, in totaal ruim 650 kunstwerken

Uitgevoerde werkzaamheden

De werkzaamheden gaan voorjaar 2018 van start

LocatieLandelijk
Periode2018 - 2021
KlantRijkswaterstaat

Assetmanagement

We leggen voor u de verbanden tussen de drie organisatorische niveaus in Assetmanagement: strategisch, tactisch en organisatorisch.

Lees verder

Infrastructuur

Hoe vitaal is onze infra? Vitale infrastructuur is dé basis voor een leefbaar en veilig sterk land. De infrastructuur in ons land behoort tot de...
Lees verder
Businessmanager Rijkswaterstaat & ministeriesgert.visser@movares.nl+31 (0)6 - 53 43 48 77