Assetmanagement

Assetmanagement doe je samen!

Wat we het liefst willen als het gaat om Assetmanagement: waarde creëren! Slim inrichten van je organisatie, systemen, processen en je informatiestroom om zo optimaal je assets te laten werken voor jouw organisatie en een leefbaar en duurzaam Nederland! Daar ligt de ambitie van Movares en daar is volgens ons ook sterk behoefte aan. Samenwerking in de keten wordt belangrijker dan ooit! We begrijpen de bestaande systemen en processen en kennen de technische uitdagingen van de assets. We zijn echte bruggenbouwers!

Adviseur Civiele Constructies & Assetmanagementmarc.geerts@movares.nl+31 (0)6 - 51 09 00 97

Assetmanagement: waarde creëren door verbinding

Slaagt u erin zo optimaal mogelijk waarde te creëren uit uw assets? Dat is de kern van assetmanagement: assets optimaal laten presteren door middelen zo effectief mogelijk in te zetten en proactief te handelen. Dit vraagt om heldere besluitvorming op basis van prestaties, kosten en risico’s. Ofwel: waarde creëren door verbinding. De levenscyclus van uw assets vormt het uitgangspunt om daarmee bij te dragen aan een duurzame toekomst van onze maatschappij. Onze  adviseurs zorgen ervoor dat uw assets optimaal renderen.

Assetmanagement = verbinding

Assetmanagement krijgt vorm door verbinding van theorie, de klantorganisatie en dienstverlening. Onze adviseurs werken vanuit de ISO 55000 en de IAM-standaard en passen deze toe op de context van organisaties. We verbinden technisch-inhoudelijke kennis aan die van organisatieveranderingen. Daarnaast bevorderen we zowel procesmatig als inhoudelijk samenwerking tussen ketenpartners. Ons doel: uw assets zo optimaal mogelijk laten renderen.

De samenhang binnen organisaties komt goed naar voren in onderstaand figuur van het Institute of Asset Management.

Samenwerken met ketenpartners

Verbinding met ketenpartners die betrokken zijn in het assetmanagementproces is belangrijk. In hoeverre bent u in staat om een gezamenlijke focus aan te brengen, zodat alle ketenpartners optimaal (kunnen) samenwerken? Alleen dan kunt u optimaal invulling geven aan uw organisatorische doelstellingen en opgave.

Langetermijnvisie: een goede line of sight is cruciaal

Assetmanagement vraagt om een langetermijnvisie en een heldere vertaling daarvan naar alle onderdelen van de organisatie: top-down èn bottom-up. De top-down benadering: door het beleid en de strategie van uw organisatie naar een besluitvormingskader te vertalen, kunt u de juiste beslissingen nemen (decision-making) en op operationeel niveau de juiste acties en beheersmaatregelen in gang zetten. Zo ontstaat verbinding tussen het strategisch niveau via het tactisch niveau met het operationeel niveau.

Bottom-up benadering

De bottom-up benadering vraagt een andere aanpak. Hierbij gaat het erom dat u als assetmanager met kennis uit de techniekvelden op operationeel niveau de juiste beslissingen kunt nemen op tactisch niveau. Als het u lukt een optimale balans te vinden tussen risico’s, kosten en prestaties voor van het beheer van uw assets bent u ‘in control’ en kunt u invloed uitoefenen op het strategisch assetmanagement plan (SAMP) door continue verbetering (Plan-Do-Check-Act).

Assetmanagement advies

Dit alles is een hele opgave. Wij nemen de verantwoordelijkheid om samen met u te zorgen voor een effectievere inrichting en uitvoering van uw assetmanagementorganisatie. Wat kunnen wij als assetmanagement adviseurs voor u betekenen?

  • Wij geven u inzicht in hoe optimaal uw assetmanagementorganisatie is ingericht op alle zes de aspecten binnen de scope van assetmanagement. De mens en zijn interacties bepalen het succes van de assetmanagementorganisatie! Dit kan via een globale eerste scan om te weten waar de meeste optimalisatie te behalen valt, maar ook via een diepgravend onderzoek met een uitgebreid verbeter- en implementatieplan. De maturity scan kan hierbij een handig hulpmiddel zijn. Daarna leiden we met u het richten en inrichten van uw organisatie.
  • Wij leggen verbinding door kosten-, risico- en/of prestatie-analyses uit te voeren, zodat u weloverwogen life cycle-beslissingen kunt nemen in lijn met het Strategisch Assetmanagement Plan. Dit helpt u als asseteigenaar of assetmanager uw organisatorische doelstellingen in te vullen wat betreft circulariteit of duurzaamheid.
  • Wij kunnen data van individuele assets omzetten tot assetinformatie. Daarbij ontsluiten en visualiseren we de assetinformatie over de prestaties, risico’s en kosten inzichtelijk te maken via een digitaal ‘Asset Performance Platform’. De data kunnen we veilig en snel vergaren en analyseren  om te weten wat de actuele staat van de asset is. Dit helpt u bij de afweging welke assets langer in stand kunnen worden gehouden door het toepassen van het juiste onderhoudsregime en welke assets vervangen of vernieuwd moeten worden. Daarbij kunnen we ook BIM slim inzetten.
  • Door uitvoerende onderhoudswerkzaamheden inzichtelijk te maken en u te ondersteunen bij de planning, monitoring en optimalisatie van deze werkzaamheden, kunt u efficiënt(er) uw assets beheren.

Vitaal en betaalbaar

Of het nu gaat om weg-, rail-, water-, of energie-infrastructuur, het is een behoorlijke uitdaging om de komende decennia onze infrastructuur vitaal en betaalbaar te houden. Assetmanagement vraagt om organisaties waarin mensen samenwerken, processen en systemen die daarbij ondersteunen en technisch inhoudelijke kennis van de assets. Wij hebben de expertise voor al deze diensten in huis. Onze adviseurs en ingenieurs verbinden de kennisgebieden om zo optimale waarde te creëren uit uw assets.

Bent u asseteigenaar of assetmanager en heeft u advies nodig bij het opzetten of verbeteren van uw assetmanagementsysteem? Vraag vrijblijvend een gesprek aan met een van onze assetmanagement adviseurs!