Het klimaat verandert: het regent nu al vaker harder dan enkele decennia geleden en hittegolven komen vaker voor. De effecten van klimaatverandering zijn verstrekkend. Straten en kelders lopen vaker onder, hulpdiensten worstelen met ondergelopen straten, de vergrijzende bevolking loopt een hoger risico op overlijden door hete zomers en droogte kan zorgen voor verzakkende gebouwen.

Alle gemeenten zijn volgens het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie 2050 verplicht om voor eind 2019 een strategie op te stellen hoe men zal omgaan met klimaatverandering. Wij helpen u daar graag bij! Omgaan met klimaatverandering begint bij bewustwording, bij awareness. Zware neerslag, watertekort door hete zomers, hittestress in de stad… Zo maar wat risico’s door klimaatverandering. Straten en kelders lopen vaker onder, hulpdiensten worstelen met ondergelopen straten en ouderen hebben meer kans op overlijden door hete zomers en droogte.

Movares en Awareness hebben samen de Klimaatdialoog ontwikkeld door bundeling van technische kennis en participatie. De drieslag WETEN plus WILLEN plus WEGEN leidt tot inzicht, ambitie en draagvlak. We brengen de gevolgen van klimaatverandering integraal in beeld. We maken daarvoor zoveel mogelijk gebruik van openbare data, atlassen en beheergegevens en vertalen die naar een integraal overzicht. We zoeken naar koppelkansen en betrekken de partners in het gebied zodat we het ambitieniveau bepalen. Met bewoners en ondernemers wegen we af wat we gaan doen, en wie dat gaan doen.

De PLUS in deze test is onze aanpak is gericht op participatie. Alleen dan kunnen burgers ook echt en optimaal participeren in de ontwikkelingen van hun stad of dorp. Want klimaatadaptatie doet een overheid niet alleen, maar samen met burgers. Samen zorgen we ervoor dat Nederland echt leeft met een veranderend klimaat.

Voor meer informatie: zie de Stresstest Plus en de gezonde stad.