Ons project

Conditiemonitoring trambaan Brabo1

Antwerpen bouwt snelle tramlijnen naar de eerste gordel van randgemeenten om de mobiliteit te verbeteren, een goede verbinding tussen het stadscentrum en de randgemeenten te realiseren, files terug te dringen en de verkeersveiligheid te verbeteren. In het project Brabo 1 zijn de tramlijnen Deurne-Wijnegem en Mortsel-Boechout en een nieuwe werkplaats in Deurne gebouwd. Dit is gedaan door middel van een PPS-contract.

Het bijzondere van deze contracten is dat de bouwende partij ook twintig jaar verantwoordelijk is voor het onderhoud. Aannemer Frateur de Pourq heeft twee tramlijnen aangelegd en een werkplaats gebouwd en deze zes jaar in onderhoud gehad. De aannemer heeft Movares verzocht een conditiemonitoring uit te voeren

Vraag van de opdrachtgever

De aannemer heeft Movares verzocht een conditiemonitoring uit te voeren voor de sporen van tramlijn 10 (Deurne – Wijnegem), tramlijn 15 (Mortsel – Boechout) en de stelplaats in Deurne. De lijnen zijn ongeveer zes jaar in bedrijf en worden nu voor het eerst geïnspecteerd. De conditiemonitoring is een meting waarbij er getoetst wordt of de trambaan op een aantal onderwerpen voldoet aan de minimale eisen die gesteld zijn in het contract.

Werkzaamheden

Movares voert de volgende metingen uit:

  • Horizontale en verticale spoorstaaf slijtage
  • Golfslijtage
  • Spoorwijdte
  • Wisselinspectie
  • Schades aan spoorstaaf
  • Scheluwte
  • Vlakheidsmeting lassen

Bijzonderheden

De registratie van de metingen wordt uitgevoerd met behulp van een door Movares zelf ontwikkelde GIS-inspectie applicatie waardoor alle inspectieresultaten achteraf exact terug te vinden zijn en weergegeven kunnen worden op een kaart/tekening.

Naast het opleveren van de meetresultaten zal Movares de metingen gebruiken om de aannemer een advies te geven over noodzakelijke vervangen binnen een periode van ongeveer vijf jaar. Voor de metingen gaat Movares zoveel mogelijk gebruik maken van geavanceerde digitale meetinstrumenten. Zo wordt voor het meten van de slijtage en spoorwijdte gebruik gemaakt van de Railmonitor. De Railmonitor is een laserscanner die exact het profiel van de spoorstaaf scant en vergelijkt met een nieuwe spoorstaaf. De software berekent en visualiseert vervolgens de slijtage in verticale en horizontale richting.

Voor het meten van de vlakheid van lassen en golfslijtage zal een digitale rij worden gebruikt. Deze digitale rij maakt ook een scan van een strekkende meter spoorstaaf in lengte richting waarbinnen de las aanwezig is. De meting geeft zeer nauwkeurig weer welke hoogteverschillen er in deze meter aanwezig zijn. De meting wordt digitaal geregistreerd en vastgelegd waarna de resultaten ook digitaal kunnen worden verwerkt en gepresenteerd. Deze rij kan door zijn hoge nauwkeurigheid ook golfslijtage meten waardoor deze voor meer doeleinden toe te passen is.

De metingen in de wissel zullen eveneens met de Railmonitor en de digitale rij worden uitgevoerd.

De scheluwte en schades aan spoorstaven worden visueel geschouwd. Wanneer er op deze aspecten afwijkingen worden geconstateerd kunnen eventueel aanvullende metingen worden uitgevoerd om de ernst van de afwijking vast te kunnen stellen.

Door toepassing van elektronische/digitale meetapparatuur zullen metingen sneller kunnen plaatsvinden. Doordat de metingen vervolgens digitaal verwerkt worden en ook middels software automatisch analyseert is ook de verwerkingstijd van de metingen veel effectiever en minder tijdrovend.

Innovatief

Door gebruik te maken van een zelf ontwikkelde GIS-applicatie is het mogelijk metingen sneller te verwerken, te analyseren, te rapporteren en te visualiseren.

LocatieAntwerpen
Periode2018 - Heden
KlantAannemer Frateur de Pourq

Assetmanagement

We leggen voor u de verbanden tussen de drie organisatorische niveaus in Assetmanagement: strategisch, tactisch en organisatorisch.

Lees verder

Light Rail

Steden en economische centra zijn voortdurend in ontwikkeling; reizigersaantallen en binnensteden slibben steeds vaker dicht. De dynamiek van veranderende reizigersstromen en veranderende centra vragen om integrale OV-oplossingen in stedelijke gebieden.

Lees verder