Herman van der Horst is manager van de Businesslijn Decentraal. Herman en zijn team van regiomanagers en projectmanagers houden zich bezig met de werving en realisatie van projecten en adviesopdrachten voor regionale opdrachtgevers zoals gemeenten, provincies, havenbedrijven, waterschappen en netbeheerders. Zij stellen alles in het werk om een goed projectresultaat voor deze opdrachtgevers te realiseren, zodat enthousiast terug gekeken kan worden op een gerealiseerd project of opdracht. Herman is een zeer ervaren manager, die tot nu toe diverse managementposities binnen Movares bekleedde, maar ook actief geweest is als ontwerper en projectmanager. Zijn stijl van leidinggeven kenmerkt zich door energie, inspiratie en empathie voor zijn opdrachtgevers en de mensen met wie hij werkt. Herman is bestuurslid van zowel de Betonvereniging als van Bouwen met Staal, twee essentiële brancheverenigingen voor de bouw in Nederland. Om de samenwerking tussen onderwijs en brancheactiviteiten te optimaliseren voor een betere opleiding van de toekomstige generatie is hij bovendien externe examinator voor studenten aan de HRO Rotterdam op het gebied van civiele techniek.