Light Rail

Hoe houden we (binnen)steden bereikbaar en leefbaar? De reizigersaantallen blijven toenemen terwijl de ruimte beperkt is. Om te voorkomen dat binnensteden dichtslibben zijn innovatieve, duurzame en milieuvriendelijke oplossingen nodig die de binnensteden ontsluiten en knooppunten met elkaar verbinden. Een flinke uitbreiding van het OV in de vorm van Light Rail biedt kansen.

Steden in ontwikkeling

Steden en economische centra zijn voortdurend in ontwikkeling. De verwachting is dat 70 procent van de mensen in 2050 in de steden woont. Door de groeiende aantrekkingskracht van steden, concentratie van voorzieningen en beperkte ruimte worden vraagstukken rond duurzaamheid en kwaliteit van leven voor steden steeds dringender. Hoe houdt u de stad leefbaar en bereikbaar? Wat is voor u de beste vervoersoplossing? Wat zijn de kosten en baten? Wij denken graag met u mee over passende integrale OV-oplossingen voor deze boeiende en voortdurend veranderende opgaven. Om u te helpen bij de besluitvorming kunnen wij simulaties maken met 3D beelden. Vanuit onze gedegen technische kennis en planvormingsprocessen kunnen wij u adviseren om samen tot passende, duurzame en kostenefficiënte oplossingen te komen.

Haalbaar, maakbaar en betaalbaar

Movares Light Rail adviseert over de ontwikkeling van metro, (snel)tram en light train in stedelijke gebieden. Light Rail is een verzamelnaam voor vervoersconcepten die geschikt zijn voor kosteneffectief vervoer per spoor over afstanden tot ongeveer veertig kilometer. Vanzelfsprekend wilt u weten of het project haalbaar, maakbaar en betaalbaar is in uw stad of gemeente. Daarom maken wij al in de vroege planfase een vervoersanalyse en vergelijken de verschillende vervoersalternatieven. Dit helpt u bij uw keuze. Vanaf de eerste analyse, de engineering, de uitvoering tot en met beheer en onderhoud tijdens de exploitatie kunnen wij u adviseren dankzij onze kennis, ervaring en creativiteit.

Assetmanagement

Welke prestaties moet het vervoerssysteem leveren? Welke gevolgen hebben ontwerpkeuzes voor het onderhoud op de langere termijn? Wat is een doeltreffende aanpak om het aantal storingen te verminderen? Complexe maar concrete vragen waarmee eigenaren en beheerders van infrastructuur dagelijks bezig zijn. Gericht Assetmanagement ondersteunt u bij het onderzoeken en beantwoorden van die vragen. Assetmanagement helpt om assets te realiseren en te beheren, met optimale prestaties waarbij de risico’s worden beheerst tegen aanvaarbare investerings- en onderhoudskosten. Het verzamelen (inspecteren en monitoren) en beheren van data is hierbij een belangrijk aspect. Wij kunnen u ondersteunen bij het op de juiste wijze interpreteren van deze data zodat u in staat bent tijdig en onderbouwd de nodige maatregelen te nemen. Bij optimalisatievraagstukken kunnen we voor u onderzoeken wat de mogelijkheden en consequenties zijn van aanpassingen van uw organisatie en onderhoudsstrategieën (risicogestuurd op basis van RAMS en FMECA’s).

Diensten

Movares biedt u alle vormen van advies en diensten en kan u ondersteunen in elke fase van een project. Van advies, planstudies, assetmanagement, netwerkanalyses, inpassing en 3D-visualisatie, engineering en bouwmanagement tot het maken van ontwerpen, procesmanagement, een safety case, aanbestedingsbegeleiding en beheer en exploitatie.

Wilt u samen met ons kijken naar potentiële vervoersoplossingen die uw stad leefbaar en bereikbaar houden? Neem dan contact op met onze senior adviseurs Wessel van Leeuwen of Paul Tulp. Uiteraard kunt ook contact op nemen met de afdelingsmanager: Menno Lipsius