Met ongeveer duizend collega’s zetten wij ons iedere dag in voor een leefbaar, bereikbaar en duurzaam Nederland. We werken met multidisciplinaire teams aan landelijke projecten vanuit ons hoofdkantoor, vlakbij het centraal station in hartje Utrecht. En vanuit onze vier regiokantoren zijn we ook op lokaal niveau van toegevoegde waarde. 

Directie

Raad van Commissarissen

Movares wil vanaf de beginfase betrokken zijn om mee te denken over conceptuele oplossingen voor mobiliteitsvraagstukken. Marktpartijen die ons inschakelen kunnen ook een beroep doen op onze gespecialiseerde dochters en deelnemingen. Ons uitgangspunt is: ‘samen als het kan, apart als het moet’. Op deze wijze kunnen wij een klantgerichte, effectieve en efficiënte aanpak van mobiliteitsvraagstukken op het gebied van capaciteit, veiligheid en milieu/inpassing waarborgen. Bekijk hier ons organogram.

Dochterondernemingen Movares Group

BRO

Een ruimte om in te leven, voor nu en voor de generaties na ons, dat is de overtuiging van BRO.
BRO is een onafhankelijk advies- en ontwerpbureau dat sinds 1962 in Nederland en België werkt aan opgaven en projecten op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling, stedenbouw, landschap en economie.

Movares Europe

Movares werkt sinds 1995 aan internationale projecten vanuit de B.V. Movares Europe.
Onze Nederlandse collega’s werken samen met lokale bedrijven. Kennis en expertise wordt uitgewisseld en gecombineerd wat leidt tot mooie resultaten.  

Solveo

Solveo brengt talenten en organisaties samen. Via Solveo detacheert Movares medewerkers bij haar opdrachtgevers. De kennis en kunde vanuit Movares Nederland is daarmee op interim basis beschikbaar voor opdrachtgevers. Solveo is ook de recruitmentpartner van Movares.

Dochterondernemingen Movares Nederland

Infrastructure & Transport Consultants Utrecht (ITC)

Infrastructure & Transport Consultants Utrecht bv is in 1999 opgericht om de gemeente Utrecht te ondersteunen bij de voorbereidingen van grote en/of complexe projecten. Het gaat hierbij met name om projecten als de VINEX-locatie Leidsche Rijn, de herinrichting van het Stationsgebied (Projectorganisatie Stationsgebied, POS) en de Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV-) en de Hoogwaardig Auto Vervoer (HAV-) routes.

Deelnemingen Movares Nederland:

LOXIA

LOXIA levert producten en diensten op het gebied van beheer, onderhoud, aanpassingen en ontwikkeling van treinbeveiliging m.b.v. CARE, VPT en Bedienvoorschriften. Het is van groot belang dat de kwaliteit en uniformiteit van de voor ProRail en de spoorbranche essentiële data, LTD, software t.b.v. Beveiliging en Besturing betrouwbaar is.

LOXIA B.V. is een samenwerkingsverband van Movares Nederland B.V. en Arcadis Nederland B.V. Beide ondernemingen hebben een belang van 50% in LOXIA. LOXIA is opgericht in 2007 en actief voor ProRail.

Saferail

Saferail verzorgt en begeleidt het totale veiligheids- en logistieke management. Producten en diensten zijn onder meer het organiseren van de totale veiligheidsketen van opdrachtgever, bevoegd gezag en opdrachtnemer. Daarbij richt Saferail zich op het detacheren van goed opgeleide veiligheidsmedewerkers, de levering van low-end en high-end beveiligingsmiddelen en veiligheidsopleidingen, tot en met het geven van adviezen op het gebied van veiligheid en gezondheid. Met dit totaalaanbod kan Saferail antwoord geven op de diverse veiligheidsvraagstukken die zich in de praktijk voordoen.

Historie

Movares komt voort uit de rijke traditie van de Nederlandse spoorwegontwerpers die sinds 1839 beeldbepalende ontwerpen hebben gerealiseerd. Wij hebben ons in de loop der jaren ontwikkeld tot een advies- en ingenieursbureau dat producten en diensten verleent op een breed gebied, variërend van mobiliteit tot water en energie.

Vanaf 2006 verder als Movares

Holland Railconsult ontwikkelde zich steeds meer van een nichespeler op het gebied van rail tot een advies- en ingenieursbureau met een veel bredere scope. Nog steeds zijn rail- en mobiliteit een belangrijke focus, maar de naam Holland Railconsult dekte niet langer de lading. Vanaf 1 mei 2006 opereren wij dan ook onder de naam Movares. Onze naam roept associaties op met beweging en mobiliteit, de rode draad in onze projecten.

10 jaar Holland Railconsult

In 1990 werd het Ingenieursbureau NS verbijzonderd binnen NS. In 1995 kwamen wij onder de naam Holland Railconsult juridisch op eigen benen te staan. Dit was ook de tijd van de megaprojecten zoals de hogesnelheidslijn Zuid en de Betuweroute waaraan Holland Railconsult een belangrijke bijdrage leverde. In 2001 werd het bedrijf door NS verkocht en volgde een management buy out. In 2005 bestond Holland Railconsult tien jaar.