Met ongeveer duizend collega’s zetten wij ons iedere dag in voor een leefbaar, bereikbaar en duurzaam Nederland. We werken met multidisciplinaire teams aan landelijke projecten vanuit ons hoofdkantoor, vlakbij het centraal station in hartje Utrecht. En vanuit onze vier regiokantoren zijn we ook op lokaal niveau van toegevoegde waarde. 

Directie

Raad van Commissarissen

Movares wil vanaf de beginfase betrokken zijn om mee te denken over conceptuele oplossingen voor mobiliteitsvraagstukken. Marktpartijen die ons inschakelen kunnen ook een beroep doen op onze gespecialiseerde dochters en deelnemingen. Ons uitgangspunt is: ‘samen als het kan, apart als het moet’. Op deze wijze kunnen wij een klantgerichte, effectieve en efficiënte aanpak van mobiliteitsvraagstukken op het gebied van capaciteit, veiligheid en milieu/inpassing waarborgen.

Dochterondernemingen Movares Group

BRO

BRO is een bevlogen en enthousiaste groep adviseurs en ontwerpers van de ruimte, actief sinds 1962. Wij ondersteunen overheden, ondernemers, maatschappelijke organisaties en particulieren met hun ruimtelijke vraagstukken, en helpen hen met het realiseren van hun ideeën. Onze drijfveer is zorgen voor een optimale leefkwaliteit: een omgeving waarin het prettig leven is.

Om als samenleving goed te functioneren, hebben we verstandige initiatieven nodig voor de ruimte om ons heen. De ruimte waar we allemaal gebruik van maken; onze leefomgeving. Die initiatieven moeten er niet alleen voor zorgen dat de leefomgeving nú aangenaam is maar ook dat deze betekenis heeft voor de generaties na ons. Ruimte, mensen, toekomst. Langs deze drie assen is het werk dat we doen altijd te vinden. Geen strak kader maar een speelse en beweeglijke omlijsting omdat de variabelen bij elk project anders zijn.

Movares Europe

Movares werkt sinds 1995 aan internationale projecten vanuit de B.V. Movares Europe.
Onze Nederlandse collega’s werken samen met lokale bedrijven. Kennis en expertise wordt uitgewisseld en gecombineerd wat leidt tot mooie resultaten.  

Movares Water

Movares Water stelt zich ten doel te werken aan herstel en verduurzaming van onze leefomgeving. Onze adviseurs werken op verschillende thema’s zoals waterbeheer, waterbouw en vervoer over water. In onze disciplines analyseren we de opgaven vanuit het perspectief of de opgave bijdraagt aan verbetering van de biodiversiteit, vermindering van klimaatverandering en het optimaliseren van materiaalgebruik. We omarmen de Sustainable Development Goals zoals die zijn afgesproken in 2015 door de Verenigde Naties en stellen ons ten doel te werken aan een leefbaar en toekomstbestendig Nederland.

Dochterondernemingen Movares Nederland

Infrastructure & Transport Consultants Utrecht (ITC)

Infrastructure & Transport Consultants Utrecht bv is in 1999 opgericht om de gemeente Utrecht te ondersteunen bij de voorbereidingen van grote en/of complexe projecten. Het gaat hierbij met name om projecten als de VINEX-locatie Leidsche Rijn, de herinrichting van het Stationsgebied (Projectorganisatie Stationsgebied, POS) en de Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV-) en de Hoogwaardig Auto Vervoer (HAV-) routes.

Deelnemingen Movares Nederland:

LOXIA

LOXIA levert producten en diensten op het gebied van beheer, onderhoud, aanpassingen en ontwikkeling van treinbeveiliging m.b.v. CARE, VPT en Bedienvoorschriften. Het is van groot belang dat de kwaliteit en uniformiteit van de voor ProRail en de spoorbranche essentiële data, LTD, software t.b.v. Beveiliging en Besturing betrouwbaar is.

LOXIA B.V. is een samenwerkingsverband van Movares Nederland B.V. en Arcadis Nederland B.V. Beide ondernemingen hebben een belang van 50% in LOXIA. LOXIA is opgericht in 2007 en actief voor ProRail.

Saferail

Saferail verzorgt en begeleidt het totale veiligheids- en logistieke management. Producten en diensten zijn onder meer het organiseren van de totale veiligheidsketen van opdrachtgever, bevoegd gezag en opdrachtnemer. Daarbij richt Saferail zich op het detacheren van goed opgeleide veiligheidsmedewerkers, de levering van low-end en high-end beveiligingsmiddelen en veiligheidsopleidingen, tot en met het geven van adviezen op het gebied van veiligheid en gezondheid. Met dit totaalaanbod kan Saferail antwoord geven op de diverse veiligheidsvraagstukken die zich in de praktijk voordoen.

Historie

Movares komt voort uit de rijke traditie van de Nederlandse spoorwegontwerpers die sinds 1839 beeldbepalende ontwerpen hebben gerealiseerd. Wij hebben ons in de loop der jaren ontwikkeld tot een advies- en ingenieursbureau dat producten en diensten verleent op een breed gebied, variërend van mobiliteit tot water en energie.

10 jaar Holland Railconsult

In 1990 werd het Ingenieursbureau NS verbijzonderd binnen NS. In 1995 kwamen wij onder de naam Holland Railconsult juridisch op eigen benen te staan. Dit was ook de tijd van de megaprojecten zoals de hogesnelheidslijn Zuid en de Betuweroute waaraan Holland Railconsult een belangrijke bijdrage leverde. In 2001 werd het bedrijf door NS verkocht en volgde een management buy out. In 2005 bestond Holland Railconsult tien jaar.

Vanaf 2006 verder als Movares

Holland Railconsult ontwikkelde zich steeds meer van een nichespeler op het gebied van rail tot een advies- en ingenieursbureau met een veel bredere scope. Nog steeds zijn rail- en mobiliteit een belangrijke focus, maar de naam Holland Railconsult dekte niet langer de lading. Vanaf 1 mei 2006 opereren wij dan ook onder de naam Movares. Onze naam roept associaties op met beweging en mobiliteit, de rode draad in onze projecten.