Ons project

Herberekenen en versterken stalen bruggen A27

In de combinatie FLOW27 werkt Movares aan een structurele oplossing voor een goede doorstroming op de A27. Het is een grote, complexe opgave: de planontwikkeling voor de verbreding van de A27 Houten-Hooipolder omvat maar liefst 47 km snelweg, drie knooppunten (Everdingen, Gorinchem en Hooipolder) en vier grote oeververbindingen (Houtensebrug, Hagesteinsebrug, Merwedebrug en Keizersveerbrug). De opdracht voor het gedetailleerd beoordelen van de drie bestaande stalen bruggen heeft Rijkswaterstaat Zuid-Nederland apart in de markt gezet. Vijf partijen hebben zich hiervoor ingeschreven en Movares heeft de opdracht verworven vanwege een goed plan van aanpak.  

Gedetailleerde herberekeningen

Normering is aan verandering onderhevig. Normen die golden bij de bouw van de bruggen zijn in veel opzichten anders dan de huidige normering voor nieuwbouw. Op basis van de nieuwe normeringen (Eurocode en nieuwe ROK) zouden oudere bruggen afgekeurd worden, terwijl dit zeker niet voor alle onderdelen noodzakelijk is. Movares voert daarom gedetailleerde herberekeningen uit. Onder leiding van projectmanager Anne Blom is een team van specialisten en constructeurs bezig de verkeersbruggen bij Hagestein, Gorinchem en Keizersveer te beoordelen. Hierbij wordt speciaal aandacht besteed aan een gedetailleerde modellering. We kijken specifiek naar de verkeersbelasting op de betreffende brug voor de komende dertig jaar in plaats van de gestandaardiseerde verkeersbelasting uit de Eurocode. We maken hierbij gebruik van wetenschappelijk onderzoek om normoverstijgend te kunnen toetsen. Hierdoor kunnen onderdelen versterkt worden, waardoor vervanging van de complete brug niet altijd nodig is.

Innovatie

Een van de bijzonderheden is dat bij de vermoeiingsberekeningen van de bruggen rekening wordt gehouden met stijfheidsverschillen tussen het stalen dek en het asfalt die beïnvloed worden door temperatuurverschillen. Dit heeft effect op de spanningswisseling die door het vrachtverkeer in de constructie ontstaat. 

Wetenschappelijk onderzoek

Om de bruggen tot in de finesses te herberekenen werkt Movares samen met TU Eindhoven. Op basis van wetenschappelijk onderzoek hebben we gezamenlijk met de opdrachtgever (Rijkswaterstaat /TNO) diverse optimalisaties in de toetsingsmethodieken gemaakt.

Opdrachtgever Rijkswaterstaat onderzoekt samen met TNO de belasting van de brug en voert faalkansanalyses uit. Al deze data zijn nodig om uiteindelijk te beslissen of bruggen gehandhaafd kunnen blijven.

Specialisatie

Movares heeft veel kennis van stalen bruggen, mede door de ruime ervaring met (beweegbare) (spoor)bruggen.

Andere wegindeling

De drie bruggen krijgen een andere wegindeling. Op de plaatliggerbrug bij Hagestein komen op één deel twee rijstroken en op het andere deel van de brug twee rijstroken en een spitsstrook. De dubbele boogbrug met basculebrug bij Gorinchem krijgt drie rijstroken in één richting met een nieuwe brug ernaast voor de andere rijrichting. De vakwerkbrug bij Keizersveer krijgt op beide delen twee rijstroken in dezelfde richting met een nieuwe brug ernaast voor de andere rijrichting.

Vraag van de opdrachtgever

De constructieve veiligheid van de stalen verkeersbruggen bij Hagestein, Gorinchem en Keizersveer voldoet niet aan huidige normen. Rijkswaterstaat wil deze bruggen handhaven, maar in zodanige staat dat de veiligheid is geborgd en de levensduur wordt verlengd met dertig jaar.

Samenwerking

Om de bruggen tot in de finesses te herberekenen werkt Movares samen met TU Eindhoven. 

Duurzaamheid hoog in het vaandel

Een van de bijzonderheden is dat bij de vermoeiingsberekeningen van de bruggen rekening wordt gehouden met stijfheidsverschillen tussen het stalen dek en het asfalt die beïnvloed worden door temperatuurverschillen. Dit heeft effect op de spanningswisseling die door het vrachtverkeer in de constructie ontstaat.

LocatieA27
KlantRijkswaterstaat

Constructieve veiligheid kunstwerken

Wij ondersteunen u van A tot Z rondom de problematiek van constructieve veiligheid.

Lees verder

Assetmanagement

We leggen voor u de verbanden tussen de drie organisatorische niveaus in Assetmanagement: strategisch, tactisch en organisatorisch.

Lees verder