Vreeland, Loenen aan de Vecht en Breukelen hebben een groot aantal bruggen met een monumentaal karakter. Sfeerbepalende, maar ook enorm onderhoudsgevoelige bruggen. Gemeente Stichtse Vecht – waar de dorpen onder vallen – kwam tot de conclusie dat een flinke inhaalslag nodig is om de bruggen in een goede conditie te brengen en te houden. Samen met Movares werkt de gemeente aan een helder stappenplan voor assetmanagement om de bruggen nu en in de toekomst in goede conditie te houden tegen voorspelbare kosten.

Senior Adviseur Instandhouding Constructiesjohn.van.dijk@movares.nl+316 - 51 62 44 26

Vraag van de opdrachtgever

Gemeente Stichtse Vecht heeft Movares gevraagd inzichtelijk te maken welk onderhoud nodig is aan de bruggen in de gemeente om deze in goede conditie te brengen en te houden voor een komende periode van 20 jaar.

Uitgevoerde werkzaamheden

Aan de hand van de assetmanagement-methodiek van Movares adviseren we gemeente Stichtse Vecht over de te nemen maatregelen.