5 bruggen

Vraag van de opdrachtgever

De Provincie Zuid-Holland heeft Movares opdracht gegeven in kaart te brengen welke werkzaamheden noodzakelijk zijn om de bruggen aan te sluiten op de afstandbediencentrale, te voorzien van CE-markering en de komende tien jaar geen groot onderhoud noodzakelijk te laten zijn.

Uitgevoerde werkzaamheden

Er zijn inspecties uitgevoerd, op basis waarvan een RI&E, een VO en een DO opgesteld zijn. Ook zijn er constructieve herberekeningen gemaakt, om aan te tonen welk delen van de bewegingswerken aan vervanging toe zijn. Verder bestaat de opdracht uit het opstellen van een bestek, het begeleiden van de aanbesteding, en tenslotte directievoering en toezicht.

Kenmerken van dit project

 
Locatiegemeente Nieuwkoop, gemeente Alphen aan den Rijn
 
Periode2014 - 2015
KlantProvincie Zuid-Holland