Infra installaties

Gebruikers van trein, tram, metro, wegen en vaarwegen en bijbehorende voorzieningen zoals stations, haltes en transferia rekenen er op dat zij daar dagelijks zonder problemen gebruik van kunnen maken. Beheerders van deze infrastructuur spannen zich in om ervoor te zorgen dat automobilisten, ov-reizigers en vervoerders kunnen rekenen op de verwachte reistijd en de gebruikelijke bereikbaarheid en beschikbaarheid. Om dit mogelijk te maken moeten de installaties en systemen in deze infrastructuur voldoen aan de functionele en technische specificaties en altijd veilig en betrouwbaar werken.

Als beheerder weet u hoe belangrijk het is dat installaties en systemen probleemloos functioneren. Of het nu gaat om de aandrijving en besturing van beweegbare bruggen, tunneltechnische installaties, liften en roltrappen, systemen voor centrale afstandsbesturing, verlichting, datanetwerken, cameratoezicht of weg- en terreininstallaties. Movares wil beheerders en andere partijen die een bijdrage leveren aan de nieuwbouw en instandhouding van dit soort installaties ondersteunen bij het waarmaken van hun doelstellingen. Over de gehele levenscyclus, vanaf de vroege planfase tot en met het einde van de levensduur kunnen wij u helpen om de diverse en vaak complexe vraagstukken in kaart te brengen, samen met u oplossingen te bedenken en deze vervolgens uit te werken en te begroten.