Ons project

Assetmanagement: data op orde voor Amsterdam Metro en Tram

Metro en Tram streeft naar veilig, bereikbaar, kwalitatief en duurzaam openbaar vervoer. Een metro- en tramnetwerk dat goed onderhouden wordt en ook met de sterk toenemende reizigersaantallen comfort biedt aan zowel de reiziger als de omgeving. Om dit te bereiken is het cruciaal dat alle data op orde is. Een flinke opgave waar wij Metro en Tram bij adviseren op het gebied van beheer en onderhoud en strategisch assetmanagement.

Eigendom & Beheer (MET E&B) is namens gemeente Amsterdam assetmanager van de metro- en traminfrastructuur in Amsterdam. De financiële vervangingswaarde heeft een ordegrootte van 7 miljard euro. De afgelopen jaren is veel aandacht uitgegaan naar het realiseren en in bedrijf stellen van de infrastructuur van de Noord-Zuidlijn (NZL). Hierdoor was het assetmanagement wat op de achtergrond geraakt. Nu de NZL in gebruik is genomen, verschuift de focus van de organisatie van projectgeoriënteerd naar assetmanagement georiënteerd.

Assetdata op orde

De assetstrategie is erop gericht tot een gebalanceerde combinatie van uitbreidingen, wijzigingen, vervangingen en onderhoud te komen. MET E&B ontwikkelt scenario’s van toekomstige uitbreidingen en wijzigingen en hoe daar met vervangingen en onderhoud op geanticipeerd moet worden. De assetdata heeft nu een nog te beperkt detailniveau en is onvoldoende actueel, betrouwbaar en compleet. MET E&B wil het assetmanagementsysteem verder ontwikkelen en heeft ons advies gevraagd bij de assetstrategie.

Uitgevoerde werkzaamheden

  • Advieswerkzaamheden acceptatie, overdracht en inbeheername van beheerdocumentatie – As-built documentatie;
  • Implementatie van het Q-Portal als data overdrachtsplatform voor de beheerdocumentatie;
  • Advieswerkzaamheden strategisch assetmanagement;
  • Advieswerkzaamheden configuratiebeheer;
  • Advieswerkzaamheden voor het gebruik, toepassing en implementatie van landelijke standaarden voor assetinformatie.

Samenwerking

De digitale transitie in Nederland kan alleen slagen door samenwerking. In dit project werken we nauw samen met MET E&B en het BIM Loket. Het BIM Loket helpt en coördineert ontwikkelingen in het kader van digitale samenwerking en beheert de standaarden die gebruikt kunnen worden voor de versnellingsprojecten.

MET E&B voert de wettelijke taken uit op grond van de Wet lokaal spoor en geeft invulling aan het langetermijnbeleid van de gemeente en de Vervoerregio Amsterdam (VRA) op het gebied van mobiliteit en netwerkontwikkeling.

Innovatief

Bij (grote) infraprojecten hebben opdrachtgever, aannemer, beheerder en toekomstig exploitant baat bij een eenduidige en consistente set van assetinformatie. Dat is alleen te realiseren door goede afspraken te maken en na realisatie te toetsen of de afspraken zijn nagekomen. In dit project hebben wij het Q-Portal geïmplementeerd als data overdrachtsplatform voor de beheerdocumentatie. Q-Portal controleert alle documenten automatisch conform de vigerende eisen. Door het toepassen van Q-portal als data-overdrachtsplatform is de berg aan informatie te structureren en daardoor veel inzichtelijker, net als de kwaliteit.

LocatieAmsterdam
Periode2013 - Heden
KlantMetro en Tram Eigendom & Beheer

Assetmanagement

We leggen voor u de verbanden tussen de drie organisatorische niveaus in Assetmanagement: strategisch, tactisch en organisatorisch.

Lees verder
Senior adviseur Digitaal Documentbeheerbob.bos@movares.nl+31 (0)6 - 53 50 26 65