Verbindt, versnelt en verbetert bedrijfsprocessen

Geen arbeidsintensieve en repeterende activiteiten die processen vertragen en onnodig duur maken, maar kwalitatief hoogwaardige diensten en producten tegen een zo laag mogelijke prijs. Dat is toch waar elke ondernemer naar streeft?

Automatisering kan hierin een belangrijke rol vervullen door diverse trajecten binnen bedrijfsprocessen efficiënter te laten verlopen. Dankzij de ruime kennis en ervaring kan Movares u ondersteunen op het gebied van Office, Web, CAD, Document Management en Mobiele platforms. Samen met onze opdrachtgevers slagen we er steeds weer in om passende oplossingen te bedenken, te implementeren en te onderhouden en zo veel winst te behalen.

Efficiënt, transparant en altijd up-to-date

We leven in eendigitaal tijdperk; de maatschappij draait om automatiseren en informeren. Snel, gestroomlijnd en overzichtelijk. Toch is er ongemerkt nog veel papier in omloop en zijn de bedrijfsprocessen nog lang niet altijd volledig geautomatiseerd en daardoor ook nog niet volledig transparant. Zo worden ontwerptekeningen soms nog mondeling aangevraagd en is niet altijd duidelijk wat de stand van zaken is bij wijzigingen die doorgevoerd moeten worden. Movares kan uw bedrijfsprocessen volledig automatiseren en de informatiestromen structureren. Efficiënt, transparant en altijd up-to-date.

Onze werkwijze

Ons team bestaat uit specialisten die ruime ervaring hebben met de veel toegepaste ICT-middelen. In nauwe samenwerking met onze opdrachtgevers bouwen we applicaties in kleine, overzichtelijke stappen met een korte doorlooptijd. Iedere stap levert een afgerond (deel)product op dat direct toegepast kan worden. Dankzij deze iteratieve werkwijze heeft u altijd volledige controle over het proces en de kosten, en blijven de risico’s beperkt. Onze adviseurs zijn in staat integrale adviezen te geven en om klantspecifieke configuraties en –processen voor uiteenlopende opdrachtgevers te ontwerpen zoals overheden, infra-providers, vervoerders, aannemers, ziekenhuizen en waterschappen. De adviezen beslaan een breed werkveld, van de ontwikkeling van nieuwe toepassingen tot het oplossen van problemen in gerealiseerde producten en diensten. Dát is business-to-business-automatisering volgens Movares.

 

Enkele van onze producten

Q-portal

Bij (grote) infraprojecten hebben opdrachtgever, aannemer, beheerder en toekomstige exploitant baat bij een eenduidige en consistente set van asset-informatie. Dat is alleen te realiseren door goede afspraken te maken en na realisatie te toetsen of de afspraken zijn nagekomen. Het Movares Q-portal kan u hierbij behulpzaam zijn. Door controle op tekentechnische eisen uit te besteden aan het Q-portal kunnen de belanghebbenden zich focussen op de inhoud hun project. Het Q-portal werkt volledig digitaal en zorgt voor aantoonbaarheid van de afspraken. Lees hier meer.

Bewijs van Toegang

Dit is een webapplicatie voor het aanvragen van een veiligheidspaspoort, inclusief controle op de aanwezigheid van vereiste diploma’s en certificaten. Werd dit voorheen nog op papier gedaan, nu is het mogelijk om volledig geautomatiseerd de aanvraag af te handelen. Een handige tool voor iedereen die op en bij het spoor werkt en voor fotografen.

Applicaties

Ook hebben we applicaties ontwikkeld voor het berekenen van begrotingen en kostprijzen en voor het monitoren van en rapporteren over offertes.

Ontwerpomgevingen

Voor tekeningen van diverse typen Spoorbeveiligingstechniek (gebaseerd op MicroStation) en Bovenleidingsystemen (gebaseerd op Autocad) hebben wij de ontwerpomgevingen gemaakt.

 

Enkele van onze referentieprojecten

Automatisering Catering bij Calamiteiten NS

Wanneer reizigers stranden in geval van verstoringen wil NS Reizigers hen voorzien van een kop koffie of thee. De website Catering bij Calamiteiten is een hulpmiddel om het logistieke proces voor deze cateringservice te verzorgen. In een periode van slechts twee maanden tijd hebben we deze website uitgewerkt, ontwikkeld en in productie genomen tot tevredenheid van de opdrachtgever.

Sporen in Beeld

ProRail werkt aan de bereikbaarheid van Nederland. Daarbij hoort ook het onderhoud van overwegen. Movares ontwikkelde een website voor het raadplegen van geografische en administratieve informatie van overwegen. Het resultaat is een overzicht zoals bekend van Google Maps. Klanten kunnen inloggen op de website en zien daarin onder meer de zichtlijnen die machinisten vanuit het voertuig hebben, waar zich kabels en leidingen in de grond bevinden, wie grondeigenaar is van aangrenzende percelen en wie in geval van calamiteiten ingeschakeld moeten worden. Klantspecifiek kunnen in dit informatiesysteem diverse opties opgenomen worden.

Geautomatiseerde Tekeningcontrole Hanzelijn

Overheidsopdrachtgevers voor infrastructurele projecten stellen hoge eisen aan de digitale gegevens die aannemers op hun bestekstekeningen invullen. Die eisen zijn vaak ook nog eens aan verandering onderhevig. Dit bezorgt de betrokken aannemers veel werk. Aannemer Welling Bouw te Didam besteedde het controlewerk van Hanzelijn-documenten aan Movares uit. Met onze zelf ontwikkelde software kunnen we de controle heel efficiënt doen. We voeren het hele pakket van regels en technische eisen in in het systeem, waarna de computer de rest van het werk doet. De aannemer of opdrachtgever krijgt vervolgens razendsnel een overzicht van alle tekortkomingen in een stapel digitale documenten. Ook de grotere projecten in Arnhem en Amsterdam (SAAL) maken gebruik van onze software. Per project kan de applicatie specifiek aangepast worden.