Aydemir Çetin heeft zijn sporen verdiend bij infrastructuurprojecten en met name aan de kant van configuratie- en informatiemanagement. Zo heeft hij gewerkt aan grote infrastructurele projecten (HSL-Zuid, Betuweroute, Hanzelijn, Sporen in Arnhem, NoordZuidlijn), waar hij vanuit zijn terrein als expert en verantwoordelijke betrokken is geweest. Vanaf de allereerste fase van een project tot en met de oplevering en overdracht is hij de ervaren adviseur voor informatiemanagement inclusief de onderliggende systemen. Hij weet altijd een brug te slaan tussen de betrokken belanghebbenden als het gaat om intelligent beschikbaar hebben en krijgen van data en informatie. Informatie voor bijvoorbeeld asset owners om een efficiënter beheer en onderhoud te kunnen laten uitvoeren vanuit professioneel assetmanagement benadering. Aydemir is ook actief namens Movares voor de doorontwikkeling en landelijke invoering van de standaarden op het terrein van BIM. Hij is ook nauw betrokken bij de versnelling van de digitalisering agenda van Nederland en met de ontwikkelingen rondom DigiDealGo. Ook levert hij belangrijke bijdragen aan het buitenlandbeleid van Movares, bijvoorbeeld in Turkije waar hij een brug weet te slaan tussen de twee culturen ten gunste voor de business van Movares.

Bekijk deze video om nog meer te horen over het belang van digitale transformatie, de samenwerking in de sector en samenwerking in projecten.

 

Kennisgebieden

Projecten

Publicaties