Systems Engineering

Inzicht, overzicht en aantoonbaarheid verhogen de waarde van uw project. Zelfs grote projecten zijn goed te managen met systems engineering. Noem het expliciet voldoen aan projectdoelstellingen, of van multidisciplinair naar integraal: integreren is ons vak!

Opdrachtgever, bouwer en adviseur zijn samen de sleutelbewaarder van het succes. De vier sleutels zijn specificeren, raakvlakken beheersen, aantoonbaar werken en gericht informeren. Deze vier sleutels lichten wij concreet toe op deze pagina.

Aantoonbaar werken

Binnen een ontwerptraject spelen er veel verschillende soorten activiteiten een rol. Om het gehele ontwerptraject volgbaar en traceerbaar te maken is het van belang dat informatie goed geborgd wordt. Dit doen wij via ons aantoonbaarheidsmodel.

Wij zijn thuis in een technisch multidiciplinaire omgeving en kennen de risico’s van het uitvoeren van projecten in openbare omgevingen met veel stakeholders. Daardoor kunnen wij u ondersteunen van begin tot eind: niet alleen een goede beheersing van de techniek, maar ook van de rechtmatigheid en aantoonbaarheid.

Wij helpen u om dit proces aan de voorkant goed in te richten. Dit voorkomt problemen tijdens de looptijd van het project. We zorgen ervoor dat het proces inzichtelijk is en dat alles te herleiden is naar uw vraag of opdracht.  Dit doen we door middel van het V-Model. 

Het team System Engineering zit aan het begin van het proces. Als het project gerealiseerd is neemt team Systeem Integratie & Testen het stokje van ons over. 

Informatiemanagement

Mede door de digitale transformatie die de maatschappij doormaakt, wordt informatiemanagement steeds belangrijker voor een organisatie. Binnen organisaties wordt steeds meer informatiegestuurd gewerkt en dit brengt de nodige complexiteit met zich mee. Een belangrijk onderdeel is het beheren en managen van de informatie op zo’n manier dat de beschikbare informatie helpt bij het uitvoeren van de project- en bedrijfsprocessen. 

Om dit goed in te richten is een strak en beheerst proces nodig. Wij kunnen hierin van begin tot eind ondersteunen. De juiste informatie op de juiste plek, op het juiste moment. 

Goed specificeren

Goed specificeren leidt tot goed contracteren en produceren van het product, zodat deze voldoet aan uw eisen en wensen. Om de projectprocessen volgens Systems Engineering succesvol te doorlopen, is het specificeren van de klanteisen van de juiste betrokken stakeholders van groot belang.

Wij zijn zeer ervaren in het succesvol adviseren en (hands-on) begeleiden van klanteisen, systeemeisen en contracteisen voor grote en kleine infrastructurele projecten. We hebben veel positieve ervaring opgedaan met contractjuristen en contractschrijvers op het gebied van het opstellen van E&C, D&C en DBFM-contracten.

Raakvlakmanagement

Een belangrijk onderdeel van Systems Engineering is raakvlakmanagement. Raakvlakmanagement wordt ingezet om de gehele scope inzichtelijk te krijgen, zodat het project integraal opgepakt kan worden.

Onze raakvlakmanagers zijn door hun systeemkennis en ervaring in staat om zowel binnen als buiten de grenzen van een project te kijken. Dit zorgt ervoor dat er in plaats van disciplinair, integraal gewerkt wordt.

Dit heeft als resultaat:

  • Dat het project op alle beheersaspecten goed presteert
  • Dat er geen onverwachte gebeurtenissen (en dus tijd- en kostenverlies) optreden
  • De optimale oplossing gevonden wordt

Om dit te realiseren gebruiken onze raakvlakmanagers verschillende geïntegreerde applicaties, zoals Power BI, Relatics en BIM360.

Wilt u eens van gedachten wisselen over de meerwaarde van systems engineering voor uw project? Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze SE-specialisten.