U als opdrachtgever bent op zoek naar tools om grip op het ontwerpproces te houden? Systems Engineering levert die gewenste transparantie op. Wat de Movares-benadering van Systems Engineering uniek maakt, is dat u als opdrachtgever van begin tot eind betrokken bent in het ontwerpproces. Zodat uw project voldoet aan alle (gebruiks)eisen, gerealiseerd binnen het budget en de beschikbare tijd, en waarvan traceerbaar is hoe het tot stand is gekomen.

 

Multidisciplinaire aanpak

U staat aan het begin van een complex project waarvoor een ingewikkeld stuk techniek nodig is en waarbij diverse specialismen gecombineerd moeten worden. Een aanbestedingsproces, de uitbreiding van een ov-systeem, het ontwerp van een bedieningssysteem of van een complex verkeersknooppunt. De methodiek Systems Engineering integreert alle specialismen in een multidisciplinaire aanpak die leidt tot uitstekend functionerend operationeel gebruik. Zodat u gedurende de hele levenscyclus een geïntegreerd systeem of product heeft dat aan alle eisen voldoet en u ook kunt verantwoorden waarom tijdens het ontwerpproces bepaalde beslissingen zijn genomen.

Succesvolle co-creatie

Systems Engineering is een gestructureerde manier van ontwerpen, waarbij alles voortdurend wordt bekeken vanuit het perspectief van het totale systeem. Een systems engineer levert dan ook geen ontwerpen, vraagspecificaties of eindproducten aan, maar is verantwoordelijk voor het proces waarin deze producten geleverd worden. Hij/zij maakt heel veel analyses en levert structuren aan om ontwerpkeuzes en eisen en functies betekenis te geven. Wij onderbouwen en documenteren de besluitvorming zorgvuldig en valideren deze tegen uw initiële eisen en wensen. Onze ervaring leert dat zo’n open proces van co-creatie tot het beste en bovendien goedkoopste eindresultaat leidt. En niet onbelangrijk: Systems Engineering is in onze hele organisatie geborgd.

Leidraad Systems Engineering

Systems Engineering (SE) wordt al jaren toegepast in industrieën waar de ontwikkeltijd en betrouwbaarheid van complexe systemen zeer belangrijk is, zoals in de ruimtevaartindustrie, defensie- en luchtvaartindustrie. Binnen de Infra-sector wordt de roep om Systems Engineering ook steeds luider. ProRail en Rijkswaterstaat hebben in samenwerking met Bouwend Nederland en ONRI een leidraad opgesteld voor Systems Engineering.

Ons team

Wilt u eens van gedachten wisselen over de meerwaarde van systems engineering volgens Movares voor uw project? Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze SE-specialisten.