SysteemIntegratie

Grote projecten zijn uitdagend om te managen. Elk complex eindproduct is immers samengesteld uit diverse onderdelen en subsystemen die alle tezamen op het aangewezen moment op de juiste manier en zonder mankeren dienen te functioneren. Movares’ aanpak van SysteemIntegratie (SIM) maakt dit mogelijk. Gestructureerd, interactief en binnen de gestelde begroting. Systems Engineering levert ook de vaak zo gewenste transparantie in projecten op om grip op het ontwerpproces te houden.

Combineren processen en complexe componenten: in één keer goed

Uw organisatie staat voor een groot en complex project. U wilt, bijvoorbeeld, een tunnel laten aanleggen. Wat kunt u kopen, wat moet u maken? En vooral: hoe verbind je een en ander tot een werkend geheel? Hoe inventariseert en elimineert u mogelijke risico’s? Voorbeelden van grote projecten die budgetten en deadlines overschrijden zijn er genoeg. U wilt er zeker van zijn dat de gekozen sensor bij brand direct de rook signaleert, en dat de ventilatoren vervolgens niet haperen. Hoe zorgt u ervoor dat de bedrijfsprocessen soepel draaien en als gesmeerde tandwielen in elkaar grijpen? En dat straks al die afzonderlijke onderdelen en subsystemen feilloos met elkaar praten en – in dit geval – een veilig functionerende, storingsvrije tunnel vormen?

Beheersbare uitvoering van omvangrijke projecten

SysteemIntegratie van Movares biedt overzicht en beheersbaarheid, betrouwbaarheid en functionaliteit in een voortdurende interactie tussen opdrachtgever en gewenst eindproduct. Movares vormt zo de essentiële schakel tussen uw bedrijfsprocessen en de technische oplossing van geïntegreerde systemen. Van de tekentafel tot en met de begeleiding van de uitvoering en de inbedrijfstelling. Een betrouwbaar eindproduct begint uiteraard op de tekentafel en slaagt bij een storingsvrije ingebruikname. SysteemIntegratie stroomlijnt dit hele proces. Vanaf het integrale ontwerp worden de verschillende disciplines en processen, onderdelen en subsystemen op elkaar afgestemd en ingepast in het geheel. Door van meet af aan de keuze van samenstellende onderdelen te richten op de integrale werking van het eindproduct, spaart u tijd, inspanning en kosten. Dit vereist een multidimensionale, strak gestructureerde aanpak die doorlopend risico’s uitsluit. Een aanpak die tegelijk strak en flexibel is. Met ruimte voor voortschrijdende inzichten, voortkomend uit de dialoog tussen opdrachtgever en projectuitvoering.

De Movares SysteemIntegratie Methode (SIM)

Movares beschikt over de methode die systemen integreert. Op rationele, controleerbare, faseerbare en overzichtelijke wijze. Zodat tussentijdse bijsturing van het ontwerp tot in de details voortdurend mogelijk is. Bij elke stap ligt de focus op het gewenste eindproduct. Het doel is een eindproduct dat functioneert als een organisch mechanisme. Met deze SysteemIntegratie Methode (SIM) ontwerpen en integreren wij uw complete systeem. Hierbij gebruiken wij simultaan verschillende invalshoeken. We stellen de kritische integratieketen vast, waarin afhankelijkheden en risico’s bepalend zijn. Per fase betrekken wij, in een open dialoog, de gewenste expertise. Dit combineren we met onze teststrategie. Met SIM zorgen wij voor een beheersbare integratie en de gecontroleerde inbedrijfname van het eindproduct.

Toetsen en visualiseren

Het testmanagement vormt een cruciaal onderdeel van het voortraject. Tijdens de ontwerpfase maken we zichtbaar of alle opgenomen systeemcomponenten de gewenste kwaliteit bezitten en succesvol met elkaar integreren. Gedurende het hele ontwikkelproces toetsen wij tijdens de verschillende ontwerpfases of alle onderdelen en processen bij integratie goed op elkaar aansluiten. Bij nieuwe inzichten of uitbreiding van de functionaliteit, voeren we wijzigingen stapsgewijs en gecontroleerd door. Zo ontstaat een aangepast en opnieuw geïntegreerd ontwerp, met als resultaat het eindproduct samengesteld uit precies die onderdelen die binnen de configuraties nodig zijn. De uitkomsten van (deel)ontwerpen visualiseren we met behulp van simulatie. Zo krijgt u duidelijk zicht op de gevolgen van beslissingen en keuzes op deelniveaus, in beelden die krachtiger spreken dan cijfers en tekst. Al in de vroege projectfasen simuleren wij met gebruikers door middel van serious gaming de eindsituatie. Hierdoor worden verrassingen uitgesloten en gebruikers vroeg betrokken. Het resultaat is een eindproduct dat voldoet aan de vereisten en verwachting.

Systems Engineering

Bent u als opdrachtgever op zoek naar tools om grip op het ontwerpproces te houden? Systems Engineering levert die gewenste transparantie op. Wat de Movares-benadering van Systems Engineering uniek maakt, is dat u als opdrachtgever van begin tot eind betrokken bent in het ontwerpproces. Zodat uw project voldoet aan alle (gebruiks)eisen, gerealiseerd binnen het budget en de beschikbare tijd, en waarvan traceerbaar is hoe het tot stand is gekomen. U staat aan het begin van een complex project waarvoor een ingewikkeld stuk techniek nodig is en waarbij diverse specialismen gecombineerd moeten worden. Een aanbestedingsproces, de uitbreiding van een ov-systeem, het ontwerp van een bedieningssysteem of van een complex verkeersknooppunt. De methodiek Systems Engineering integreert alle specialismen in een multidisciplinaire aanpak die leidt tot uitstekend functionerend operationeel gebruik. Zodat u gedurende de hele levenscyclus een geïntegreerd systeem of product heeft dat aan alle eisen voldoet en u ook kunt verantwoorden waarom tijdens het ontwerpproces bepaalde beslissingen zijn genomen.

Succesvolle co-creatie

Systems Engineering is een gestructureerde manier van ontwerpen, waarbij alles voortdurend wordt bekeken vanuit het perspectief van het totale systeem. Een systems is verantwoordelijk voor het proces waarin deze producten geleverd worden. Hij/zij maakt heel veel analyses en levert structuren aan om ontwerpkeuzes en eisen en functies betekenis te geven. Wij onderbouwen en documenteren de besluitvorming zorgvuldig en valideren deze tegen uw initiële eisen en wensen. Onze ervaring leert dat zo’n open proces van co-creatie tot het beste en bovendien goedkoopste eindresultaat leidt. En niet onbelangrijk: Systems Engineering is in onze hele organisatie geborgd. Systems Engineering (SE) wordt al jaren toegepast in industrieën waar de ontwikkeltijd en betrouwbaarheid van complexe systemen zeer belangrijk is, zoals in de ruimtevaartindustrie, defensie- en luchtvaartindustrie. Binnen de Infra-sector wordt de roep om Systems Engineering ook steeds luider. ProRail en Rijkswaterstaat hebben in samenwerking met Bouwend Nederland en ONRI een leidraad opgesteld voor Systems Engineering.