Systeem Integratie, Testen en Indienststellen

Het werkveld Systeem Integratie, Testen en Indienststellen (SITI) zorgt voor een beheersbare methode om een project te doorlopen, gestructureerd en veilig te testen en in dienst te stellen. Door onze manier van werken sluiten we verrassingen uit en zijn risico’s van te voren inzichtelijk.

Senior Adviseur Systeem Integratie / Testen / In dienst stellenrob.vd.hek@movares.nl+31 (0)6 - 53 52 75 55

Wat is Systeem Integratie?

Systeem Integratie betekent voor ons het organiseren van een omgeving waarbij alle ketens, (sub)systemen, scenario’s, processen en procedures multidisciplinair en integraal werken in de gebruiksfase. Hier komen bediening (mens), methode (proces/procedure) en object (techniek) samen. Dit zorgt voor een omgeving die beheersbaar en efficiënt is en een project die op een georganiseerde manier uitgevoerd kan worden.

Testen

Er zijn een aantal methoden waarmee kan worden bepaald of systemen, processen en procedures werken zoals bedoeld. Afhankelijk van de fase van het project kan hierbij worden getoetst, beproefd of getest. In de testfase organiseren wij met de opdrachtgever, het testteam en de gebruikers een (eind)situatie waarbij onder een geconditioneerde, veilige omgeving kan worden getest. We testen door middel van fysieke, statische, dynamische testen of ‘serious gaming‘. Een beheerste en veilige testomgeving wordt vaak gecreëerd door het toepassen van een testregiem. Testen is belangrijk om verrassingen uit te sluiten, gebruikers vroeg te betrekken bij de omstandigheden in de beheer- / instandhoudingsfase en de performance naar een goed niveau te brengen.

Aanpak

In overleg met de opdrachtgever wordt er een teststrategie bepaald. Aan de hand van het testplan en het draaiboek wordt de voorbereiding uitgewerkt. Ook statische en dynamische uitvoering, analyse en rapportage zijn onze expertisegebieden.

Indienststellen

Wij zorgen tijdens de indienststelling voor een zorgeloze overgang van (om)bouw naar exploitatie. Een zorgeloze overgang is voor ons: de techniek gereed, processen en procedures geïmplementeerd en op elkaar afgestemd, en de eindgebruikers opgeleid voor gebruik en onderhoud. Dit wordt aantoonbaar gepresenteerd en gedeeld met de ‘stakeholders’. De overgang naar de ‘staande’ organisatie wordt begeleid en we zorgen voor een soepel indienststellingstraject.

Toegevoegde waarde

Het tijdig inzichtelijk maken van noodzakelijke testen is belangrijk voor de voortgang van een project. Welke testen noodzakelijk zijn wordt bij voorkeur bepaald op basis van risico’s. Waar liggen de grootste risico’s in bijvoorbeeld onderhoudbaarheid, betrouwbaarheid of veilig gebruik? Door hier transparant in te zijn ontstaat er een hogere acceptatie en betere performance van het project. Het eindresultaat van SITI is effectief uitgegeven publiek geld. Dit maakt u en uw project succesvol en duurzaam! Ons motto is “waar geknipt is, kunnen wij helpen met plakken”.

Van begin tot eind: het V-model

Ons werkveld loopt van de vroege fase van engineering tot aan ingebruikname waarbij het team Systems Engineering in het begin van het V-model actief is en Team SITI aan het eind van het V-model. Het “V-model“ (CENELEC EN 50126) wordt hier als basis gebruikt. We onderkennen hierbij een gefaseerde opbouw.

Enkele voorbeelden:

iSAT: De “Integrale Site Acceptance Test” vindt plaats in een geconditioneerde omgeving waarbij elementen en systemen (op schaal) worden gekoppeld en bediend en door middel van scenario’s worden beproefd. Uitvoering kan als ‘serious gaming’ of in hybridevorm worden uitgevoerd.

SIT-2: In de fase 2 worden “Multidisciplinaire” (statische en dynamische) techniektesten uitgevoerd over de infrasystemen van alle contracten.

SIT-3: In fase 3 worden “Processen & Procedures” multidisciplinair (statisch en dynamisch) in het verkeerssysteem getest. Uitvoering in combinatie met eindgebruikers, infra en materieel.

IPB: “Integraal Proef Bedrijf”. Het testen van de volledige keten in het vervoersysteem. Uitvoering met materieel, personeel en middelen van de eindgebruikers (evt. met proefreizigers en dienstregeling), waarbij de eindsituatie (als in exploitatie) wordt nagebootst. Naast ons testteam zijn leveranciers, aannemers, opdrachtgevers, werkplek beveiligingsbureaus, eindgebruikers, vervoerders en toezichthouders betrokken.

Adviseur Systeem Integratie Testen en Indienststellenmichael.voesenek@movares.nl+31 (0)6 - 51 09 00 92

Word jij onze nieuwe collega?