Rutger van Bemmel is als adviseur Systeem Architectuur altijd op zoek naar de aansluiting tussen verschillende disciplines. Het komen tot een integrale aanpak waarbij de belangen van alle stakeholders en vakdisciplines bij elkaar komen is voor hem het doel. Begrip voor elkaars standpunten en problemen is de sleutel tot succes. Door zijn brede kennis van techniek en proces weet hij mensen te verbinden en hoofd van bijzaken te scheiden. Dit stelt hem in staat om teams te sturen op zowel inhoud als proces en zo te komen tot het tijdig leveren van de juiste producten. Door de brede technische kennis is hij in staat om zowel teams aan te sturen als zelf producten op te stellen en te reviewen. Door zijn ervaring in tenders is hij gewend om op verschillende niveaus binnen een organisatie te acteren. Om te komen tot een samenspel tussen techniek en mensen is hij een voorstander van het gebruik maken van 3D-modellen, virtueel testen, Model Based Systems Engineering (MBSE), datamanagement en digitale ontwikkelingen.

Kennisgebieden