• Aanbesteden en contracteren
  Aanbesteden en contracteren zijn cruciale activiteiten voor projecten. Movares helpt u graag het gehele proces, van het bepalen van de gewenste marktbenadering tot contractbeheer.
 • Assetmanagement
  We leggen voor u de verbanden tussen de drie organisatorische niveaus in Assetmanagement: strategisch, tactisch en organisatorisch.
 • Bouwmanagement en advies
  In Nederland wordt veel gebouwd en vernieuwd aan onze infrastructuur. Het beheersen van Risico’s, een veilige werkomgeving, aantoonbaarheid van contracteisen, tijdigheid en financiën worden hierbij...
 • Omgevingsmanagement en participatie
  Solide omgevingsmanagement draagt bij tot een soepel verloop van het bouwproces. Voor u als opdrachtgever betekent dit een beter projectresultaat èn een positief imago. De omgevingsmanagers van Movares zorgen ervoor.
 • Procesmanagement
  Movares levert procesmatige, inhoudelijke en projectmatige advisering in alle projectfasen, van initiatief tot realisatie en exploitatie voor zowel publieke als private opdrachtgevers.
 • Projectmanagement
  Movares biedt u deskundig projectmanagement bij complexe vraagstukken en multidisciplinaire projecten.
 • SysteemIntegratie
  Grote projecten zijn uitdagend om te managen. Elk complex eindproduct is immers samengesteld uit diverse onderdelen en subsystemen die alle tezamen op het aangewezen moment...
 • Systems Engineering
  Systems Engineering is een gestructureerde manier van ontwerpen die opdrachtgevers ondersteunt bij het nemen van verantwoorde beslissingen in een transparant ontwerpproces.
 • Veilig en gezond werken
  Het welzijn van werknemers bij de bouw van infra-objecten krijgt steeds meer aandacht, niet in de laatste plaats door wettelijke regels en controles van de arbeidsinspectie. Movares ondersteunt u bij het vertalen van deze wettelijke eisen in alle fasen van het project.
 • Veiligheidsmanagement en RAMS
  Movares combineert de kennis en ervaring van een grote hoeveelheid RAMS-methoden met inhoudelijke kennis van technische systemen en hun gebruik.

Word jij onze nieuwe collega?