Ons project

Venlo Integraal Toekomstvast

Het emplacement van Venlo is verouderd en zit tegen de grenzen aan van de beschikbare capaciteit. In het gebied lopen diverse separate ontwikkelingen en projecten. Samen met ProRail zijn we de verkenningsstudie Venlo Integraal Toekomstvast (VIT) gestart, dat bestaat uit drie pijlers: spoorse infra, stations & transfer en duurzaamheid. Samen zoeken we naar integrale, duurzame oplossingen voor dit plangebied. Er is niet eerder een project op deze manier aangepakt wat betreft duurzaamheid.

Klimaatverandering

Het emplacement van Venlo is een belangrijk knooppunt waar de Brabantroute, de Maaslijn en de spoorlijn Venlo – Viersen (Duitsland) samenkomen. Het emplacement ligt midden in het binnenstedelijke ‘versteende’ gebied en is ingesloten tussen de Maas en de heuvel naar Kaldenkirchen. Hierdoor is de ruimte beperkt. Door de locatie kent het emplacement nu al problemen als hittestress en wateroverlast en deze worden versterkt door de klimaatverandering.

Duurzaamheid

In de verkenning wordt een integraal toekomstvast ontwerp voor het emplacement (spoorknooppunt) Venlo uitgewerkt. Toekomstvast betekent ook bestendig voor toekomstige klimaatscenario’s en inspelend op globale ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid. Daarom was duurzaamheid 1 van de 3 pijlers van dit project, naast spoorinfra en station & transfer.

Energie, klimaatadaptatie en circulariteit

Voor het thema duurzaamheid is een uitgebreid onderzoek gestart. Allereerst is er samen met de belangrijkste stakeholders vastgelegd wat de ambities en doelen zijn. Hierbij is gekozen om te focussen op energie, klimaatadaptatie en circulariteit. Deze doelen zijn omgezet naar CRS-eisen duurzaamheid. Daarna is voor alle oplossingsrichtingen in kaart gebracht wat de huidige situatie is en in hoeverre de oplossing voldoet aan de CRS-eisen.

Co-creatie

Vanuit ProRail en Movares zijn duo’s gevormd rond de vastgestelde thema’s en zijn we samen alle mogelijke knelpunten en oplossingen aan het verkennen naar energie (energievraag, energiereductie en energieopwek), klimaatadaptatie (hittestress, droogte, wateroverlast, biodiversiteit) en circulariteit (MKI, CO2, milieulast).

Gedurende het proces is het hele team, inclusief spoorinfra en station en transfer, met elkaar gaan nadenken over hoe oplossingen duurzamer kunnen. Dit heeft geleid tot fundamentele gesprekken over wat een toekomstvast emplacement eigenlijk is en welke functies nog in de binnenstad van Venlo thuishoren.  

Zie ook het artikel in het Movares Magazine.

Resultaat

De set met oplossingsrichtingen rond de thema’s met daaraan gekoppeld concrete situaties is recent gepresenteerd aan het ministerie van IenW.

LocatieVenlo
Periode2022 - Heden
KlantProRail

Natuurinclusief bouwen

De biodiversiteit in de stad en op het platteland gaan al jaren achteruit. Dit kan in toekomst grote gevolgen voor ons hebben doordat wij een...
Lees verder

Gerelateerd nieuws & publicaties